Nyhet
Kollektivtrafik
18 februari 2021 kl 09:37

Slipper ta om miljardupphandling

Efter flera turer är det nu klart att Östgötatrafikens stora upphandling av busstrafik inte behöver göras om, enligt ett avgörande av förvaltningsrätten.

Östgötatrafikens avtal om express- och regionbusstrafik sträcker sig över elva år och är värt över två miljarder kronor. När upphandlingen blev klar för drygt ett år sedan tilldelades det relativt lilla bolaget Grimslövsbuss trafiken.

Men de större spelarna Nobina och Transdev, som lämnade in något dyrare anbud än Grimslövsbuss, begärde överprövning och hävdade att Grimslövsbuss inte uppfyllt vissa krav, bland annat kravet på referenser.

Förra våren gav rätten de stora bolagen rätt och efter en ny utvärdering av anbuden tilldelades Transdev och Nobina trafiken. Detta överklagades i sin tur av Grimslövsbuss, och i väntan på avgörande har så kallad avtalsspärr gällt vilket har gjort att Östgötatrafiken inte kunnat teckna några avtal om trafiken.

Nu har förvaltningsrätten kommit med sitt avgörande och de går på den tidigare linjen att det var rätt att utesluta Grimslövsbuss ur upphandlingen eftersom de inte lämnat in nödvändiga referenser, skriver lokala medier.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 18 februari 2021 kl 09:37