SKL: Vi måste ställa om med ny teknik 

Inte sedan 1860 har Sverige ökat i befolkning så snabbt. Det är som barn och äldre vi kostar pengar för kommuner och landsting – och det är just barn och äldre som ökar klart mest.

Grafiken ovan åskådliggör den kommunala välfärdens utmaning. Kurvan visar hur välfärdsbehoven utvecklats år för år beroende på demografin – befolkningens sammansättning. I snitt 0,5 procents ökade behov per år.

Den arbetsföra befolkningen har hängt med i precis samma takt, en genomsnittlig ökning på ungefär 0,5 procent per år.

Men nu är det slut med det. Demografin skenar när först barn och ungdomar och sedan de äldre kraftigt växer i antal. På tio år ökar antalet personer 80 år och över med 40 procent. Det demografiska trycket växer sig tre gånger så stort.

Dessutom har samhällets krav på mer och bättre välfärd gjort att kostnaderna stigit kraftigt utöver demografin – i snitt 1 procent per år ytterligare. Sysselsättningen ökar inte tillräckligt för att finansiera det. 

– Vi har klarat ekonomin de senaste åren tack vare reavinster, engångsintäkter och högkonjunktur. Det kommer inte att gå framöver, vi kommer att tvingas ställa om verksamheten med ny teknik. Det handlar inte bara om ekonomin, vi kommer inte ha nog med folk heller, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.