Nyhet
Demokrati
2 juni 2017 kl 09:53

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

SKL: ”En väldigt farlig samhällsutveckling”

Hoten mot politiker är en prioriterad fråga för SKL.      
– Vi har i dag ett klimat som vi måste bryta, säger ordförande Lena Micko (S).

För drygt tio år sedan lades den första svenska utredningen om hot och våld mot förtroendevalda fram. Huvudsekreterare var statsvetaren Agneta Blom. Utredningens skarpaste förslag var att straffet ska vara extra hårt om någon hotar en politiker, att det behövs ett utökat skydd för den som utövar ett förtroendeuppdrag.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i över tio år drivit på för den skärpning av lagstiftningen som Agneta Blom pläderar för. Påtryckningar på olika ­regeringar har inte hjälpt, konstaterar Lena Micko.

– Snarare går det i fel riktning. Det straffrättsliga skydd som tidigare fanns för förtroende­valda i samband med myndighetsutövning har försvagats. Lagtexten ­gäller nu bara tjänstemän.

SKL vill se en lagstiftning om hot mot demokratin. Lena Micko talar om allt fler och allt grövre hot, och att det ­blivit mer  legitimt ”att ge sig på speciellt kvinnliga ­politiker”.

– Det här är en väldigt ­farlig samhälls­utveckling. Hela vårt demokratiska ­system hotas, säger hon. 

– Vi på SKL har inlett en stor satsning för att ­stödja kommuner, regioner och landsting, säger Lena Micko.

 

Grafik över hoten.

Skribent

Magnus Wrede
mw@dagenssamhalle.se

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 2 juni 2017 kl 09:53
Uppdaterad: 2 juni 2017 kl 10:00