Nyhet
Coronaviruset
18 mars 2020 kl 14:43

Skåne slutar testa vårdpersonal

Brist på material för analys av prover gör att Region Skåne nu slutar testa om vårdpersonal är smittad av coronaviruset.

Flera regioner har de senaste dagarna meddelat att de begränsar provtagning till äldre personer och till personal i vården och äldreomsorgen. Men nu inskränker Region Skåne provtagningen ännu mer. Enbart personer som behöver läggas in på sjukhus eller bor på äldreboenden kommer att testas.

– Risken att som vårdpersonal smittas på jobbet är inte stor om man följer gällande hygienrutiner. Vi följer bristsituationen och om tillgången ökar så kan vi komma att provta fler. Men i nuläget måste vi prioritera våra mest utsatta invånare, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

För att smittspridning på sjukhusen ska minimeras har tält satts upp utanför akutmottagningarna i Skåne. Där görs en bedömning av patienter som söker vård och de kommer bara att provtas om de behöver bli inlagda.

– De som bedöms kunna gå hem med egenvårdsråd kommer inte att provtas, även om det finns misstanke om covid-19. Vi vädjar till allmänheten att ha förståelse för detta, säger Eva Melander.

Bristen på skyddsmaterial gör också att Folktandvården i Skåne flyttar fram alla behandlingar och undersökningar som inte är akuta. Allt som är inbokat fram till den 30 juni skjuts framåt i tiden.

Nio kliniker kommer att bedriva akut tandvård runtom i Skåne för friska personer. De som har misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta får tid på en särskild klinik i Malmö som är anpassad och utrustad för att ta emot dem.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 18 mars 2020 kl 14:43
Uppdaterad: 18 mars 2020 kl 14:53