Nyhet
28 januari 2016 kl 00:15

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Sexövergrepp i offentlig verksamhet varje vecka

Varje dag året runt polisanmäls sex våldtäkter mot barn i Sverige. Och varje vecka uppdagas minst ett allvarligt sexuellt övergrepp mot barn i förskolan, skolan eller andra offentliga miljöer. Det visar en unik granskning som Dagens Samhälle gjort.

Dagens Samhälle har gått igenom 3 000 svenska tidningsartiklar under 2014 och första kvartalet 2015 (15 månader) om sexuella övergrepp mot barn. Totalt 540 enskilda fall blev uppmärksammade i medierna under perioden.

Officiell statistik visar inte var brotten begåtts, men via artiklarna har Dagens Samhälle identifierat 70 pedofiler som ertappats i normalt sett trygga, offentliga miljöer. Det är drygt ett fall per vecka under den granskade perioden, motsvarande 55–60 fall per år.

Det är övergrepp mot barn som har skett på förskolan, i skolan, på skolbussen, i idrotten, i familjehem, i kyrkan, på behandlingshem och till och med på vårdcentraler.

– Det är ett ledningsansvar att personalen får utbildning i hur förövare kan kamouflera ett sexuellt intresse för barn. Det finns mycket som kan göras för att stoppa olämpliga personer och att upptäcka signaler om att något är fel, säger Cecilia Kjellgren, forskare vid Linnéuniversitet i Växjö.

Årligen polisanmäls närmare 7 000 sexbrott mot barn under 15 år, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). En tredjedel av dessa är regelrätta våldtäkter. Anmälningarna har ökat mycket kraftigt de senaste tio åren. Men statistiken visar ändå bara toppen av ett isberg, enligt samstämmiga forskare.

Enligt en färsk undersökning från Lunds och Linköpings universitet, baserad på svar från 6 000 gymnasielever, uppger var tredje flicka och var tionde pojke att de utsatts för någon form av sexuellt övergrepp under uppväxten. Utslaget på hela skolan motsvarar detta cirka 20 000 barn per årskull i grund- och gymnasieskolan.

De utsatta barnen kommer till förskola och skola med trauman som påverkar deras skolgång, hälsa och psykiska välbefinnande. Missbruk och självskadebeteende är vanligt bland sexbrottsoffer.

Bara en bråkdel av övergreppen når fram till lärare, skolsköterskor, socialtjänst och polis. Enligt professor Carl Göran Svedin vid Linköpings universitet är det mindre än 10 procent av sexbrotten som kommer till myndigheternas kännedom.  

DS granskar sexbrott mot barn - läs artikelserien här:

Del 1. När förövare får fullt förtroende

Del 2. Var tredje flicka, var tionde pojke…

Del 3. Fler måste våga ställa den svåra frågan

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 28 januari 2016 kl 00:15
Uppdaterad: 5 februari 2016 kl 15:22