Nyhet
Krisberedskap
15 oktober 2020 kl 15:12

Regioner ska låna ut personal till varandra vid kris

När en region är i kris ska den snabbt kunna låna personal från andra regioner. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och landets regioner har kommit överens om ett nytt sådant lånesystem.

Regionerna och SKR har inrättat en ny nationell kontaktyta där en region snabbt kan begära nationellt stöd med personalresurser från en eller flera andra regioner.

– Det är ett sätt att stärka viktiga samhällsfunktioner i regionerna vid framtida kriser, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att vissa verksamheter i sjukvården har varit hårt belastade under pandemin och att de anställda har arbetat under mycket ansträngda förhållanden.

Innan personal lånas in ska regionen ha uttömt alla möjligheter att klara bemanningen på egen hand. Man ska till exempel ha aktiverat det krislägesavtal som finns och som bland annat Region Stockholm under flera månader har använt sig av under coronautbrottet.

Samtidigt har regeringen i dag lämnat ett uppdrag till Socialstyrelsen att stödja regionerna med inlån av hälso- och sjukvårdspersonal.

SKR varnar för att detta kan krocka med regionernas eget ansvarstagande.

– Socialstyrelsen kan inte ta över ansvar för personalförsörjningen. Regionerna har ett arbetsgivaransvar och kan bedöma hur behovet av personal ser ut, säger Jeanette Hedberg.

Däremot skulle Socialstyrelsen kunna stödja på en övergripande nivå, till exempel genom att få uppdrag att tillhandahålla utbildningar inom katastrofmedicin, påtalar SKR.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 15 oktober 2020 kl 15:12