Nyhet
Gymnasiet
21 januari 2021 kl 11:29

Regeringens besked väcker oro bland lärare

Beskedet om viss återgång till traditionell klassrumsundervisning i gymnasieskolan väcker oro i lärarleden.

– Det finns inte stöd för detta i lärarkåren, visar våra mätningar bland medlemmarna. En klar majoritet vill fortsätta med distansundervisning, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR).

Förbundet har en majoritet av gymnasielärarna som medlemmar.

Åsa Fahlén säger att det finns en stor medvetenhet om att eleverna har behov av att få komma till skolan.

– Det finns inga som är mer medvetna om det än lärarna. Men vi är inne i en pandemi och smittspridningen får inte öka. Hälsan måste gå först. Vi har ju sett att smittspridningen är större bland högstadielärarna som varit mer på plats i skolan än gymnasielärarna. Och att möta äldre elever är en större risk än att möta yngre elever, säger Fahlén.

Hon ser tydliga risker med en ökad andel klassrumsundervisning:

– Risken är att undervisningen blir ännu mer lidande om smittspridningen ökar. Blir fler lärare sjuka äventyras ju även distansundervisningen, säger Fahlen.

Lärarförbundet betecknar dock dagens besked som positivt.

– Men ett jättestort ansvar faller på huvudmännen att lyssna på och följa regionernas smittskyddsrekommendationer. Det har varit lite si och så med det, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Ansvaret vilar också tungt på huvudmännen att ha en säker arbetsmiljö, fortsätter hon.

– Det är ju inga skolor som pandemianpassats. Lokalerna är fortsatt trånga, säger Johanna Jaara Åstrand.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 21 januari 2021 kl 11:29