Nyhet
Byggbranschen
24 november 2020 kl 10:27

Rätt att utesluta anklagat byggbolag från upphandling

Stockholmshem gjorde rätt när de uteslöt ett bolag som misstänktes för att ha använt illegal arbetskraft från en upphandling. Det slår en dom fast.

I en upphandling som det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem gjorde i Skärholmen, söder om Stockholm, uteslöts det bolag som lämnade det lägsta anbudet. Bakgrunden var uppgifter om att bolaget använt sig av illegal arbetskraft vid flera tillfällen, och oegentligheter som upptäcktes vid Stockholmshems egen inspektion vid en byggarbetsplats. 

Att utesluta ett företag från en upphandling av andra anledningar än att företaget inte uppfyllt villkoren är ovanligt. Byggföretaget överklagade, men förvaltningsrätten gav Stockholmshem rätt.

”Stockholmshem har haft fog för att utesluta Belstroj till följd av att bolaget gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen”, skrev rätten enligt ett pressmeddelande från Stockholmshem.

Byggföretaget har överklagat till högre instans, men tidigare i november stod det klart att varken Kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen tar upp ärendet och därmed vinner Förvaltningsdomstolens dom laga kraft.

Enligt Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem, gör beskedet att även andra upphandlande myndigheter kan utesluta byggföretaget från upphandlingar med hänvisning till domen, skriver tidningen Byggnadsarbetaren.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 24 november 2020 kl 10:27