Nyhet
Juridik
22 januari 2021 kl 12:59

Privat aktör fattade beslut åt kommunen - anmäls

Överförmyndarnämnden i Arvika överlät till sitt försäkringsbolag att fatta beslut om att överklaga en tingsrättsdom. Var detta olagligt? Detta ska Förvaltningsrätten nu pröva.

Bakgrunden är en tvist i tingsrätten mellan överförmyndarnämnden i Arvika och en medborgare i kommunen. Medborgaren fick rätt av tingsrätten.

I november beslutade överförmyndarnämnden i Arvika kommun att överlåta beslutet om tingsrättens dom borde överklagas eller inte till sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget beslutade att domen ska överklagas till hovrätten.

Detta delegationsbeslut ifrågasattes. Arvikabon Lars-Olof Gävert menar att det strider mot kommunallagen att delegera kommunala beslut till en privat part och han har därför överklagat nämndens delegationsbeslut till Förvaltningsrätten. Något som Arvika Nyheter var först med att rapportera.

Efter denna överklagan har överförmyndarnämnden i Arvika fattat ett eget beslut om att överklaga tingsrättsdomen, det vill säga samma beslut som försäkringsbolaget fattade.

Enhetschef Anita Eklund på överförmyndarkansliet säger till Arvika Nyheter att ”nämndens första beslut blev otydligt”.

– Efter kontakt och rekommendation av jurist på länsstyrelsen togs därför ett nytt nämndbeslut så att det inte skulle vara några oklarheter.

Nämndens ordförande Stefan Åström (S) vill inte kommentera ärendet vidare eftersom det ska prövas av Förvaltningsrätten.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 22 januari 2021 kl 12:59
Uppdaterad: 22 januari 2021 kl 13:05