Nyhet
Primärvård
19 november 2020 kl 12:49

Primärvårdsreform klubbad – ska avlasta sjukhusen

Riksdagen har beslutat om regeringens primärvårdsreform. Den innebär bland annat en ny definition av primärvård, men inget krav på fast läkarkontakt.

Den primärvårdsreform som riksdagen nu beslutat om är ett första steg i de förändringar av primärvården som regeringen har aviserat. Längre fram väntas också förslag utifrån Göran Stiernstedts utredning Digifysiskt vårdval som bland annat berör nätläkartjänster.

Primärvårdsreformen som riksdagen har beslutat om bygger på en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Den innebär att primärvården får ett nytt uppdrag: att ansvara för ”sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens”.

Skillnaden mot det gamla uppdraget är att det där stod att primärvården ansvarar för vård ”som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens”. Genom att stryka sjukhusen vill regeringen signalera att vård som tidigare bedrivits på sjukhus i större utsträckning ska kunna utföras i primärvården.

Ett skarpt förslag i primärvårdsreformen som nu genomförs är att signeringskravet försvinner för journalanteckningar om det inte är nödvändigt. Detta är tänkt att minska administrationen i sjukvården. 

Däremot innebär reformen inget skarpt förslag när det gäller rätten till fast läkarkontakt. I stället står det i det förslag som nu klubbats att råd och riktlinjer kring detta ska tas fram. Men regeringen har flaggat för att ytterligare förslag kring fast läkarkontakt kan komma längre fram när regeringen ska ta ställning till Göran Stiernstedts utredning Digifysiskt vårdval.

De lagändringar som riksdagen nu beslutat om ska genomföras den 1 juli 2021.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 19 november 2020 kl 12:49