Nyhet
Stora Samhällsgalan
10 maj 2017 kl 13:44

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

PLAY: Allt från Stora Samhällsgalan 2017

Här hittar du alla inslag från eftermiddagens seminarier från Stora Samhällsgalan 2017. 

Hur smarta kan robotar bli? När jobbar de i vården och omsorgen?
Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi vid Kungliga tekniska högskolan och en av Sveriges ledande robotforskare, talar om artificiell intelligens och vad robotar behöver lära sig för att kunna ta över fler jobb.

Hur snabbt kan Sverige byggas ut? Vilka har råd att bo i det som byggs?
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) som vill bygga nya städer för en snabbt växande befolkning. Och så ska han se till att alla invånare kan koppla upp sig.

När når digitaliseringen alla klassrum? Hur påverkar den elevernas lärande?
Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon har forskat kring ungas användning av internet och den digitala klyftan mellan vuxna och ungdomar.

Hur upptäcks hedersförtryck? Vad bör skolan och socialtjänsten göra?
Juno Blom, tidigare lärare, nu utvecklingsledare på länsstyrelsen i Östergötland som på uppdrag av regeringen arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Varför satsar ett privat företag 10 miljoner på att minska ungas utanförskap?
Henrik Storm Dyrssen, vd för Leksell Social Ventures och Lars Stjernkvist (S), ordförande i Norrköpings kommunstyrelse. Bolaget och kommunen samarbetar kring ungdomar som placeras på institutioner.

Alla vill ha fler bostäder till rimliga kostnader. Vilka är hindren?
Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga tekniska högskolan, som tycker att byggande borde vara ett lika viktigt riksintresse som naturvård.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 10 maj 2017 kl 13:44
Uppdaterad: 8 juni 2018 kl 09:56