Nyhet
LOU
29 september 2020 kl 09:23

Pandemi giltigt skäl att hoppa över upphandling

Det var okej att Folkhälsomyndigheten skrev avtal om covidtestning utan upphandling. Pandemin räknas som ”synnerligen brådska”, slår Förvaltningsrätten fast i en ny dom.

I maj slöt Folkhälsomyndigheten ett avtal med en leverantör om provtagningsbilar och hemleverans för covid-provtagning av prioriterad personal. Avtalet skulle gälla i fem månader med möjlighet till förlängning.

Ett annat företag överklagade delen om hemleveranser av test och menar att en upphandling borde ha skett. 

Nu har Förvaltningsrätten i Stockholm gett sin syn på om huruvida Folkhälsomyndighetens argument att pandemin gjorde att synnerligen brådska förelåg. Det är ett skäl att frångå Lagen om offentlig upphandling, LOU, om inköpet bedöms vara nödvändigt.

Enligt domen, som upphandling24.se var först att berätta om, står det att bolaget som överklagat bland annat anför att avtalsperioden hade kunnat vara kortare än fem månader, och att Folkhälsomyndigheten under tiden hade kunnat göra en regelrätt upphandling. 

Folkhälsomyndigheten å sin sida anför att en pandemi med ett nytt virus är en exceptionell omständighet och att anskaffningen av tjänsten var absolut nödvändig och att det behövde ske snabbt.

Och domstolen ger alltså Folkhälsomyndigheten rätt. Anskaffningen var nödvändig och pandemin gjorde att det förelåg synnerligen brådska att sluta ett avtal innan en regelrätt upphandling kunde genomföras.

Domstolen bedömer att ”den brådska som uppstod för att nå lösningar för utökad provtagning berodde på omständigheter som inte var möjliga att förutse för Folkhälsomyndigheten”.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 29 september 2020 kl 09:23
Uppdaterad: 2 oktober 2020 kl 17:14