Nyhet
Stockholm
10 september 2020 kl 11:01

Otryggheten har minskat i Stockholm

Stockholmarna känner sig tryggare. Det visar den senaste trygghetsmätningen som Stockholms stad har genomfört.

Särkilt mycket har otryggheten minskat i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

– Sedan 2011 har vi haft en uppåtgående trend som nu har brutits. Störst är minskningen, en halvering, i Spånga-Tensta, säger Anna König Jerlmyr vid en pressträff på torsdagen där resultatet presenterades, enligt SVT Nyheter Stockholm.

Sedan undersökningen gjorde har en serie uppmärksammade skjutningar skett i Stockholmsområdet.

– Det vi ser med skjutningar, 17 mord eller mordförsök i Järva sedan i juni, det är klart att det påverkar otryggheten, säger Anna König Jerlmyr, enligt TT.

Undersökningen visar också att otryggheten har ökat något bland de som går ut ensamma på kvällen i Farsta, Enskede-Vantör-Älvsjö och Hässelby-Vällingby.

Fler än var fjärde tillfrågad som svarade att att de hade utsatts för ett brott hade inte polisanmält det. Rinkeby-Kista utmärkte sig genom att fler än var tredje hade polisanmält brotten där.

Företeelser som särskilt stör stockholmarna som svarade på enkäten är nedskräpning och påträngande tiggeri.

Stockholms stad har genomfört trygghetsmätningar vart tredje år sedan 2008.

Undersökningen genomförs med ett slumpmässigt urval personer, mantalsskrivna i Stockholms stad, som är mellan 16 och 79 år.

Enkäten genomfördes under våren och besvarades av 17 857 personer.

Läs hela rapporten från Stockholms stad.

Skribent

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 10 september 2020 kl 11:01