Nyhet
Hemtjänst
9 februari 2021 kl 15:47

Olagligt att lägga ned kommunal hemtjänst

Beslutet att lägga ner den kommunala hemtjänsten i Huddinge rivs upp, efter en dom i förvaltningsrätten. Beslutet strider mot kommunallagen och måste beslutas av kommunfullmäktige.

Som Dagens Samhälle tidigare berättat beslutade vård- och omsorgsnämnden i Huddinge i november att lägga ned den hemtjänst som kommunen bedriver i egen regi.

Bakgrunden är att verksamheten har gått med 150 miljoner kronor i underskott de senaste fem åren och inte bedöms kunna gå ihop under överskådlig tid.

Beslutet fattades på ett extrainkallat nämndmöte då endast detta ärende togs upp och drevs igenom med hjälp av ordförandes utslagsröst. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i december stoppade beslutet om nedläggning tills vidare.

Nu rivs beslutet upp efter en dom i förvaltningsrätten. Enligt förvaltningsrätten berör beslutet ett stort antal brukare, är av större vikt för kommunen och kan därför inte delegeras till nämnden utan måste beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunen kommer nu gå igenom domen och den bedömning som förvaltningsrätten har gjort och därefter fatta beslut om nästa steg.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 9 februari 2021 kl 15:47
Uppdaterad: 9 februari 2021 kl 15:48