Nyhet

Offentliga marknaden växer till 965 miljarder

Den offentliga marknaden blir allt större. Offentlig sektor köpte varor och tjänster av det privata näringslivet för hisnande 965 miljarder förra året. Det visar femte upplagan av Dagens Samhälles rapport Den offentliga marknaden.

Affärer för mångmiljardbelopp görs varje år mellan offentlig och privat sektor. Men det finns ingen samlad statistik på området. 

Dagens Samhälles rapport Den offentliga marknaden är ett försök att fylla alla kunskapsluckor och hitta ett värde på alla inköp på den offentliga marknaden. 

Förra året köpte offentlig sektor varor och tjänster för uppskattningsvis 965 miljarder kronor, visar Dagens Samhälles beräkningar. Det är 65 miljarder mer än året innan. Inköpen motsvarar ungefär 25 procent av BNP. 

I rapporten finns även uppskattningar av hur stora olika branscher är på den offentliga marknaden. 

Överlägset största bransch är bygg- och teknikkonsulter, en marknad som uppgår till 150 miljarder kronor. Därefter kommer i tur och ordning IT, kollektivtrafik och fastigheter, med försäljning till det offentliga om 47, 41 respektive 40 miljarder kronor. 

Sedan återfinns de klassiska välfärdsbranscherna skola och förskola med en omsättning på 38 miljarder, omsorg med 37 miljarder och sjukvård med 28 miljarder. 

Alla dominerande företag listas branschvis i storleksordning. Rapporten innehåller även ett längre kapitel om den ideella sektorn och riskkapitalägda bolag. I dagsläget ägs 22 av de 150 största leverantörerna på den offentliga marknaden av riskkapitalfonder.

Inom vissa branscher är det offentliga med och subventionerar delar av verksamheten, som exempelvis inom kollektivtrafiken och tandvården. 

Dagens Samhälles rapport ger en överblick av inte bara de största aktörerna och branscherna de verkar inom, utan också av de bolag som ägs av stat, kommun och landsting.

Sammantaget handlar det om cirka 2 600 företag, varav kommunerna äger runt 1 800. 

Beställ rapporten här. 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.