Nyhet
15 september 2014 kl 18:31

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Nytt rekord för röstdelning

Fler väljare än i något tidigare val valde att lägga sina röster på olika partier i kommunvalet och riksdagsvalet. Var tredje väljare valde att röstdela i årets val.

33 procent, det är rekord i röstdelning. Andelen har stadigt ökat från val till val.

När den gemensamma valdagen infördes 1970 var det bara 6 procent som satsade sina röster på olika partier i riksdagsvalet och kommunvalet. För fyra år sedan var andelen uppe i 30 procent.

Allra ivrigast att röstdela i år var Kristdemokraternas väljare. 48 procent av KD-väljarna i riksdagsvalet höll på andra partier i kommunvalet. Mest partitrogna var Socialdemokraternas väljare: 20 procent valde annorlunda i de lokala valen.

Kvinnor splittrar sina röster i högre utsträckning än män och de yngsta väljarna mer än andra åldersgrupper.

Siffrorna över röstdelning ingår i SVT:s valundersökning (Valu). Där har inte frågor ställts om hur väljarna röstatde i landstingsvalet.

Den ökande röstdelningen har setts som ett argument för att väljarna kan skilja på de olika valen och inte automatiskt lägger alla ägg i samma korg bara för att man tar ställning samtidigt i val på tre olika nivåer.

De flesta länder håller riksval och lokala val åtskilda från varandra, till exempel Sveriges grannländer Norge, Finland och Danmark. Frågan om skilda valdagar också i Sverige har varit uppe både i riksdagen och i flera utredningar. Men för närvarande står den inte på dagordningen.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 15 september 2014 kl 18:31
Uppdaterad: 15 september 2014 kl 18:38

Skribent