Nyhet
Konkurrens
9 oktober 2020 kl 10:51

Ny rapport: Så kan oseriösa företag stoppas

Det finns anledning att lägga mer kraft på att utvärdera hur miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga krav påverkar konkurrensen i upphandlingar, enligt en ny forskningsrapport.

Möjligheten att ställa krav på till exempel miljö eller social hänsyn i upphandlingar har utökats de senaste åren och används allt mer. Därför är det viktigt att analysera om och hur dessa krav leder till att de mål man vill nå uppnås, enligt rapporten som handlar om konkurrens och offentlig upphandling och är skriven av professor Fredrik Andersson på uppdrag av Konkurrensverket.

En annan slutsats är att ofullständig uppföljning av avtal utgör en risk för sämre konkurrens. Om uppföljning inte sker av krav på kvalitet eller social hänsyn kan det göra att oseriösa företag upphandlas.

Rapporten konstaterar också att den tid och de kostnader som ett företag kan behöva lägga ned för att kunna vara med i en offentlig upphandling kan utgöra ett hinder för att delta. Att upphandlande myndigheter aktivt underlättar för företag att delta, exempelvis genom att informera om hur man deltar i en offentlig upphandling, är därför något som främjar konkurrens.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 9 oktober 2020 kl 10:51
Uppdaterad: 9 oktober 2020 kl 12:12