Nyhet
Vårdmötet 2017
9 februari 2017 kl 17:21

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Nationell samordnare ska stärka primärvården

Regeringen ska tillsätta en nationell samordnare med uppgift att stärka primärvården. Det avslöjades på Vårdmötet 2017, som arrangerades av Dagens Samhälle och Läkartidningen.

För ett drygt år sedan lämnade Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektiv vård, sitt slutbetänkande. Han föreslog bland annat att resurser omfördelas från sjukhusvården till primärvården.

Vad som händer med förslagen är ännu oklart. Men regeringen är på väg att tillsätta en ny samordnare för primärvården, avslöjade Dag Larsson (S), ordförande för sjukvårdsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och oppositionslandstingsråd i Stockholm, på Vårdmötet som hölls i förra veckan i Stockholm.

– Samordnaren ska ge förslag på hur sjukvården kan ställa om och hur man kan stärka primärvården, sade han.

Dag Larsson berättade också att SKL jobbar mycket på den nationella nivån med frågan om att föra över ytterligare medel till primärvården. Det kan vara en lösning på vårdkrisen.

– Jag är bekymrad över läget på landets sjukhus. Jag har varit på flera akutmottagningar och det ser värre ut än på väldigt lång tid. Miljön är ovärdig. På kort sikt måste sjukhusen få mer resurser, men på lång sikt måste primärvården byggas ut, sade han.

Dag Larsson jämförde med Köpenhamns största akutmottagning som han besökt. Där var det lugnt. Inga äldre som låg och väntade i timmar.

– Det beror på att Danmark har en mycket mer tillgänglig primärvård, där varje familj har sin läkare.

Jonas Sjögreen, allmänläkare från Västerås som satt i publiken, menade att det största problemet är bristen på allmänläkare.

– Vi skulle behöva dubbelt så många som i dag och en vision är att varje invånare har sin egen läkare, framför allt patienter med låg autonomi, sade han.

Martina Tuusma, vice ordförande för Distriktsläkarföreningen och allmänläkare i Värmland, räknade upp framgångsfaktorerna för en bättre primärvård och läkarbemanning.

– Det krävs generell fortbildning, individuella utbildningsplaner, gott ledarskap, rimlig arbetsbelastning och att sjukhusresurser överförs till primärvården. Sjukhusläkare skulle också kunna arbeta i primärvården, sade hon.

På socialdepartementet vill man inte kommentera uppgiften om en ny samordnare.

– Under den närmaste månaden fattar vi beslut om arbetet med att modernisera och effektivisera sjukvården, hur det kommer läggas upp. I nuläget kan vi inte säga något mer, säger Karin Boman Röding, pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Vårdmötet handlade om stora frågor: Jämlik vård, personalförsörjning, digitalisering och effektivisering av vården.

En av talarna var Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet och ledamot i kommissionen för jämlik hälsa. Vi talar mycket om regionala skillnader i vården, menar hon, men utbildningsnivån ligger bakom de största ojämlikheterna.

– De med enbart grundskola har fem år kortare livslängd än högskoleutbildade, sade hon.

Hon hade en lång rad rekommendationer hur skillnaderna ska utjämnas, bland annat tillgänglighet utifrån behov, förebyggande insatser, bättre vård för de mest utsatta och hälsofrämjande arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Per-Olof Sjöberg, affärs- och innovationsområdeschef för e-hälsa vid det statliga forskningsinstitutet Rise ICT, målade upp vad digitaliseringen kan betyda för patienterna. I fyra landsting pågår ett projekt för kol-patienter, som har kontakt med sjuksköterska och läkare via nätet, stimuleras till fysisk aktivitet och kan mäta blodtryck, puls och annat och förmedla resultaten varje dag.

– Livskvaliteten för patienterna ökar och akutinläggningar undviks, sade han.

Skribent

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 9 februari 2017 kl 17:21
Uppdaterad: 30 oktober 2018 kl 15:01