Upphandling

LSS-boende med livskvalitet

Uppsala kommun har tilldelat två omsorgsbolag uppdragen att driva fyra LSS-boenden.

Det är Private Nursing och Nytida som tar över två boenden vardera. Upphandlingen har vägt pris och kvalitet, där höga krav ställts vad gäller livskvalitet för de boende. Det handlar om möjligheter till fritidsaktiviteter, semestervistelse och stöd för att upprätthålla relationer med familj och vänner.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.