Nyhet
Upphandling
12 september 2019 kl 10:53

Lista varnar för oseriösa företag

Upphandlare i landet har ett nytt verktyg för att motverka osund konkurrens. En lista varnar för oseriösa företag.

Sedan i våras finns Sveriges offentliga varningslista (Svvar). Den ska förhindra oseriösa företag eller företag med ”bristande yrkesmässig förmåga” att vinna kontrakt hos offentliga beställare.

Upphandlare i landet kan ansluta sig till Svvar och frivilligt registrera företag på listan.

– Listan är till för att vi offentliga upphandlare lättare ska kunna avgöra vilka leverantörer som borde uteslutas i offentlig upphandling, säger Morgan Jansson, inköpschef på ett kommunalt bostadsbolag. 

Han har tagit initiativ till Svvar och driver den som bisyssla vid sidan av sitt vanliga arbete.

Listan ger inte rekommendationer om företag ska uteslutas från upphandling. De besluten är upp till varje upphandlande myndighet eller enhet.

– Uteslutning är väldigt styrt i lagen om offentlig upphandling (LOU), 13 kapitlet, och gäller brott, skattefusk eller övriga missförhållanden. Alla leverantörer måste också få uttala sig innan ett beslut om uteslutning tas, säger Morgan Jansson.

För att upprätthålla kvalitet och rättssäkerhet är det viktigt att inlämnade uppgifter är korrekta. Ansvaret ligger hos användarna, men registreringarna granskas innan uppgifterna blir tillgängliga i Svvar.

Morgan Jansson har konsulterat juridisk expertis så att listan inte ska krocka med någon lagstiftning.

– Jag har bett en av våra bästa upphandlingsjurister om råd hur vi säkerställer att Svvar är förenlig med både GDPR och upphandlingslagstiftningen. Det känner jag mig trygg med, säger han.

Varningslistan lanserades i mars i år för en mindre grupp användare, men växer snabbt.

– Det är uppåt 45 användare nu och det kommer mellan fem och tio nya varje dag, berättar Morgan Jansson.

Det blir förstås mer kraft i informationsutbytet om fler är med.

– Näringsidkare som missköter sig ska riskera att mista hela offentliga sektorn som kund och inte bara ett kontrakt i en kommun.

Än så länge är Svvar gratis för offentliga upphandlare, men en avgift kan komma att införas i framtiden.

Morgan Jansson säger själv att han drivs av att skapa verktyg som ger sunda offentliga affärer. Han är även inititativtagare till Rättvist byggande, där fastighetsbolag går samman mot fusk i byggbranschen.

Fakta
Fakta: Svvar

Sveriges offentliga varningslista (Svvar) ägs och drivs av företaget Evoluu. Ägare och vd är Morgan Jansson. Svvar lanserades i mars 2019. Användare är bland andra Svenska Bostäder, Stockholmshem och Sisab (Skolfastigheter i Stockholm). Endast upphandlande myndigheter och enheter har rätt att registrera nya företag i Svvar.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 12 september 2019 kl 10:53
Uppdaterad: 30 januari 2020 kl 13:35