Nyhet
Skola
2 oktober 2020 kl 11:44

Lista: Här är kommunerna med störst och minst skolgårdar

Ytan på svenska skolgårdar minskar i 271 av Sveriges kommuner. Det visar den första nationella kartläggning som gjorts av barns utemiljö.

Drygt en miljon barn går i grundskolan i Sverige och skolgården är en av de utemiljöer där barnen tillbringar en stor del av sin vakna tid.

Statistiska Centralbyrån har, på Boverkets uppdrag, studerat skolornas friytor, det vill säga den yta där barnen på egen hand kan vara utomhus och leka.

Boverket rekommenderar 30 kvadratmeter per elev, men det finns ingen gräns för hur liten en skolgård kan vara.

Och kartläggningen visar på stora skillnader. Minst skolgårdar finns i Stockholms stad, där varje i elev i snitt har 15 kvadratmeter skolgård. På flera stora skolor i Stockholm är ytan två kvadratmeter per elev.

Störst är skolgårdarna i Storumans kommun, där varje elev i snitt har 148 kvadratmeter att röra sig på under rasterna.

Genomsnittsytan för hela landet är knappt 45 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär tre parkeringsplatser. Men under de senaste tre åren har ytan i snitt blivit knappt fyra kvadratmeter mindre per elev.

– Minskningen beror på en ökning av antalet elever. Befintliga skolor byggs ut, och då ofta på skolgården. Nya skolor byggs med ganska små gårdar, säger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket, till tidningen Läraren.

Friskolor ingår inte i statistiken, eftersom SCB sekretessbelägger uppgifterna med hänvisning till att det är en affärshemlighet. Men det går att utläsa att de i snitt har 18 kvadratmeter mindre yta per elev än kommunala skolor.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 2 oktober 2020 kl 11:44
Uppdaterad: 2 oktober 2020 kl 13:33