Nyhet
Statistik
28 oktober 2020 kl 15:29

Lagändring ska göra skolstatistik offentlig igen

Den 1 juli nästa år kommer Skolverket åter att kunna publicera färsk statistik om friskolor. I alla fall om regeringen kan genomföra ett förslag som i dag skickas ut på remiss

Regeringen vill införa tillfälliga sekretessbrytande bestämmelser som gör det möjligt för enheter på myndigheter som samlar in statistik att dela uppgifter med andra enheter. Det ska få ske om uppgifterna behövs för att exempelvis fördela statsbidrag, följa upp verksamhet och komplettera databaser.

De tillfälliga reglerna ska gälla i två år, fram till 30 juni 2023, då regeringen hoppas ha en permanent lösning på plats.

– Vi har plötsligt fått en helt ny situation där vi saknar grundläggande och avgörande statistik om svensk skola. Regeringen har agerat för att lösa detta akuta problem, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Problemet uppstod när Statistiska centralbyrån för drygt ett år sedan kom fram till att uppgifter om enskilda friskolors elevsammansättning och betygssnitt är affärshemligheter. Den bedömningen har sedan fått stöd i domstol.

Därför slutade Skolverket nyligen att publicera statistik om enskilda skolor, vare sig de är fristående eller kommunala.

Skolverket har dock beslutat att åter publicera äldre statistik, som redan varit offentlig. I början av november kommer myndigheten också att åter publicera skolenhetsregistret, efter att regeringen fattat beslut om en ny förordning.

Nu föreslår regeringen att den starka sekretess som råder kring uppgifter som samlats in i syfte att framställa statistik tillfälligt ska kunna brytas.

– Det är ett undantag och ett avsteg från den princip som gäller för statistikverksamhet och det är inte oproblematiskt. Ska statistik hålla hög kvalitet måste alla som lämnar uppgifter vara trygga med att de inte hamnar fel, säger Anna Ekström. 

Hon försäkrar att den ändring av offentlighets- och sekretesslagen som regeringen föreslår ska vara tidsbegränsad.

– Vi tar till denna ovanliga lösning för att vi har ett akut problem som måste lösas, säger Anna Ekström. 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 28 oktober 2020 kl 15:29