Kvinnorna leder i landstingen

Hälften av toppkandidaterna på valsedlarna i höstens landstingsval är kvinnor. Det visar Dagens Samhälles genomgång.

I år är det för första gången fler kvinnliga än manliga toppnamn i landstingsvalet med 50,4 procent kvinnor. Alla riksdagspartier utom Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har fler kvinnor än män i topp på sina landstingslistor. Flest kvinnliga toppkandidater har Vänsterpartiet och Miljöpartiet där mer än sex av tio förstanamn på landstingslistorna är kvinnor. 

– Vi har jobbat medvetet med det här i åratal och det har gjort att vi har gått från att ha få kvinnor till att kvinnorna i dag är fler, säger Eva Olofsson, oppositionsregionråd i Västra Götaland, som toppar en av partiets listor i höstens regionval. 

Läs också

Fyra av partiets fem listor i Västra Götaland toppas av kvinnor. Att det är betydligt fler kvinnliga förstanamn i landstingspolitiken än i kommunpolitiken tror hon delvis kan bero på kvinnodominansen i vården. 

– Många kvinnor har erfarenhet av att arbeta inom det här området och vill vara med och påverka sjukvården, säger Eva Olofsson. 

Sett till samtliga kandidater på listorna är det dock en liten bit kvar innan hälften av kandidaterna i landstingsvalen är kvinnor. Jämfört med valet 2014 har andelen kvinnor totalt på landstingslistorna minskat från 45 till 44 procent. Det är drygt en procent högre än på årets listor i kommunvalen. Sverigedemokraterna är klart sämst när det gäller kvinnlig representation med 29,5 procent kvinnor på landstingslistorna. 

Av alla riksdagspartiernas landstingslistor i landet är Miljöpartiets lista i Nordöstra Skåne den som har högst andel kvinnor, 11 av 15 namn. Den toppas av regionrådet Mätta Ivarsson. Hon tror att Miljöpartiets höga andel kvinnliga kandidater hänger ihop med partiets höga andel kvinnliga väljare. Men hon lyfter också fram sammanträdestiderna som en möjlig anledning till att det i Skåne är mer attraktivt för kvinnor att engagera sig i regionpolitiken än i kommunpolitiken. I regionen hålls sammanträdena för både fullmäktige och nämnder på dagtid medan de i kommunerna oftast hålls på kvällstid. 

– Det borde inte innebära någon skillnad för kvinnor och män. Men vi vet hur det ser ut i verkligheten där kvinnor ofta tar huvudansvaret för familjen och har svårare att komma loss på kvällstid, säger Mätta Ivarsson, som berättar att även Miljöpartiet har ett medvetet arbete för att få en jämn könsfördelning bland sina kandidater och eftersträvar en jämn fördelning i partiets representation på alla nivåer.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.