Nyhet
Agenda 2030
24 september 2020 kl 07:05

Konsumtionsmålen svårast att nå i Agenda 2030

I dag, torsdag, släpper Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin rapport ”Öppna jämförelser – Agenda 2030”. Rapporten konstaterar att kommuner och regioner är centrala aktörer i arbetet med agendan men att samarbete krävs med andra som näringslivet och civilsamhället.

– Rapporten syftar till att göra nyckeltalen kända. Att kommuner ser vad de kan göra själva, samt inspirera andra att styra och leda med Agenda 2030. Det enda sättet att nå målen är att lära av varandra, säger Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert på SKR.

Sverige ligger jämförelsevis bra till sett till målsättningarna. Svårast har vi att nå mål 12, hållbar konsumtion, vilket OECD har påpekat.

– Det handlar i grund och botten om var vi handlar våra produkter, hur de tillverkas och vad det får för konsekvenser för andra länder. Det är ett svårt mål för många länder i västvärlden, säger Kerstin Blom Bokliden.

I och med att kommuner och regioner är stora upphandlare finns dock goda möjligheter att arbeta med just konsumtionsmålen, skriver SKR i rapporten. Genom att ställa miljö-, klimat- och hållbarhetskrav kan marknader och utbud påverkas.

Enligt uppgifter från Upphandlingsmyndigheten medför kommuners och regioners inköp utsläpp av omkring 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen. Ett samarbete med näringslivet är därför viktigt för att uppnå mål 12.

– Det är viktigt att få till ett samarbete även utanför den egna organisationen. Målen kommer inte att nås utan ett helhetsperspektiv och samarbete med andra, säger Kerstin Blom Bokliden.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 24 september 2020 kl 07:05
Uppdaterad: 24 september 2020 kl 09:56