Nyhet
Arbetsförmedlingen
3 december 2020 kl 11:12

Kommunernas krav: Låt oss ta hand om de nyanlända

Nu måste Arbetsförmedlingen låta kommunerna hjälpa nyanlända att få jobb. Det kräver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i en skrivelse till regeringen.

Som Dagens Samhälle skrivit många gånger är landets kommuner upprörda över Arbetsförmedlingen allt sämre lokala närvaro. I skrivelsen till regeringen är det en central kritik.

”Det är angeläget att regeringen nu hanterar frågan om samordningsuppdraget i nyanländas etablering skyndsamt. Arbetsförmedlingens kapacitet har minskat ytterligare och kommuner larmar om otillräckligt stöd och vägledning till nyanlända”, skriver SKR i skrivelsen.

För att finansiera insatserna vill kommunerna ha betalt av staten.

Fakta
SKR:s krav till regeringen
  • Omgående ge uppdrag till Arbetsförmedlingen att i samråd med SKR och kommuner identifiera vilka koordinerande och vägledande uppgifter inom Arbetsförmedlingens samordningsuppdrag som kan utföras av kommuner.
  • Presentera en ordning för en kommunal koordinerande roll inom etableringsprogrammet i aviserad departementsskrivelse om Arbetsförmedlingens reformering. Det behöver också fastställas en nationell ersättningsmodell för överföring av uppgifterna.
  • Ge Arbetsförmedlingen ett uppdrag att snarast under 2021 erbjuda samtliga kommuner att teckna samverkansavtal om utförande av koordinerande och vägledande uppgifter för nyanlända inom etableringsprogrammet.
Fakta
Exempel på uppdrag som kommunerna vill ta över
  • Ta emot den nyanlända för inskrivning och lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beslut om inskrivning i etableringsprogrammet.
  • Baserat på arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska bedömning upprätta en planering på heltid med insatser i kommunen, hos Arbetsförmedlingen och fristående aktörer.
  • Inventera målgruppens behov och ta initiativ för att insatser till målgruppen utvecklas. Det kan t. ex. vara kurser inom vuxenutbildningen, praktikplatser, lokala jobbspår och samarbete med lokala arbetsgivare och andra aktörer.

 

Skribent

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 3 december 2020 kl 11:12
Uppdaterad: 3 december 2020 kl 11:23