Nyhet
Arbetsförmedlingen
21 oktober 2020 kl 12:11

Kommuner larmar om frånvarande arbetsförmedling

65 procent av landets kommuner tycker att Arbetsförmedlingens fysiska närvaro i deras kommun inte är tillräcklig för att ge arbetslösa rätt stöd. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rapporten visar att neddragningarna inom Arbetsförmedlingen har lett till stora konsekvenser för landets kommuner och att det finns vita fläckar både här och där när det gäller att hjälpa arbetslösa till jobb.

– Vi ser hur kommuner på olika sätt tvingas kliva in och täcka upp där staten försvinner, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på SKR, i ett pressmeddelande.

Han framhåller att pandemin borde ha lett till mer lokal närvaro och aktivitet från Arbetsförmedlingen. Det har snarare blivit tvärtom, enligt kommunerna själva.

Några resultat från rapporten, som bygger på en enkät till cheferna för kommunernas arbetsmarknadsenheter:

  • Sex av tio kommuner uppger att Arbetsförmedlingen inte har en lösning på plats för säkerställa lokal närvaro för arbetslösa i deras kommun.
  • Nio av tio kommuner tycker att Arbetsförmedlingen inte hjälper de som befinner sig långt från arbetsmarknaden att bli anställda i hög eller mycket hög utsträckning.
  • Nio av tio kommuner ger stöd till arbetslösa, fast detta är Arbetsförmedlingens uppdrag.

SKR ser stora hål i Arbetsförmedlingens service och skriver så här i rapporten:

”SKR:s slutsats är att Arbetsförmedlingens frånvaro på många håll i landet gör att individer lämnas utan tillräckligt stöd och att tillgängligheten till myndigheten brister kring enklare service. Detta leder i förlängningen till en oacceptabel övervältring av uppgifter på kommunerna.”

Detta är den tredje enkätundersökningen SKR har gjort om Arbetsförmedlingens lokala närvaro. 89 procent av kommunerna har svarat.

Läs hela rapporten i PDF-format här.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 21 oktober 2020 kl 12:11
Uppdaterad: 21 oktober 2020 kl 15:05