Nyhet
Miljö
14 december 2020 kl 14:07

Kommuner går samman för att nå klimatmålen

Nio kommuner har skrivit under en ny form av klimatkontrakt tillsammans med fyra svenska myndigheter.

Klimatkontrakt 2030 innebär enligt organisationen Viable Cities, som ska stötta de inblandade i deras klimatomställning, att de medverkande kommunerna nu tar sig an att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet.

– Det finns flera områden där Uppsala som samhälle behöver sänka våra klimatutsläpp men som vi inte har rådighet över i kommunen. Uppsala behöver samarbeten som dessa för att nå våra klimatmål. Vi har en ambitiös klimatpolitik, men vi kan inte göra allt själva, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Kommunerna som skrivit under kontraktet har bland annat åtagit sig att arbeta för att minska klimatutsläppen, att öka innovationsförmågan samt att involvera medborgarna i klimatomställningsarbetet.

Enligt Viable Cities är målet att det svenska klimatkontraktet ska inspirera fler europeiska kommuner att göra detsamma.

– De nio städerna som har undertecknat Climate City Contract är en inspirationskälla för alla europeiska städer som vill bli klimatneutrala. Under 2021–2027 kommer EU:s forsknings- och innovationsprogram ”Horizon Europe” att hjälpa EU-städer i deras klimatomställning och vi hoppas på många fler europeiska klimatkontrakt, säger Christian Danielsson, chef vid EU-kommissionen i Sverige, i samma pressmeddelande.

Klimatkontraktet signerades vid en digital ceremoni. Foto: Tobias Axlund
Fakta
De har skrivit under kontraktet

Nio kommuner:

 • Enköping
 • Järfälla
 • Göteborg
 • Lund
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå
 • Uppsala
 • Växjö

Fyra myndigheter:

 • Energimyndigheten
 • Vinnova
 • Formas
 • Tillväxtverket

Dessutom har organisationen Viable Cities skrivit under.

 

Skribent

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 14 december 2020 kl 14:07
Uppdaterad: 14 december 2020 kl 15:03