Jobbgapet växer mellan utrikes och inrikes födda

I hälften av landets kommuner är minst var fjärde utrikes född arbetslös. Problemet har vuxit snabbt där flyktingmottagandet varit stort. När statliga jobbsatsningar inte fun­gerar gör kommunerna egna stora insatser.

I hela 147 kommuner är arbetslösheten bland utrikes födda 25 procent eller högre. För fem år sedan låg endast hälften så många kommuner på den nivån. 

Gapet till dem som är födda i landet växer hastigt. I dag är 21,6 procent av de utrikes födda arbetslösa, mot 4,2 procent för inrikes födda. I 25 kommuner är skillnaden mellan inrikes- och utrikes födda över 40 procentenheter. 

– Jag är extremt bekymrad. Staden glider isär. Vi får ett Eskilstuna som jobbar och betalar skatt och ett som inte gör det. Det blir motsättningar, ett samhälle som präglas av mindre sammanhållning, säger kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S).

Eskilstuna är den av landets större kommuner som har högst arbetslöshet bland utrikes födda, 35 procent. Siffran för inrikes födda är 6 procent. Kommunen gör egna arbetsmarknadsinsatser på bred front, bland annat har man ständigt 150 personer i en traineesatsning som ska leda till jobb i de egna verksamheterna.

Flera av de kommuner som tagit emot flest nyanlända de senaste åren finns på listan med störst arbetslöshet bland utrikes födda. Ofta handlar det om mindre kommuner med en svag arbetsmarknad. Under de två första åren har Arbetsförmedlingen ansvaret för etableringen på arbetsmarknaden. 

Men statliga satsningar på exempelvis traineejobb, nystartsjobb och extratjänster har gett klent resultat. Därför gör många kommuner stora egna satsningar, ofta i samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Redan för ett år sedan (nr 38/2015) visade Dagens Samhälle att en majoritet av toppolitikerna i kommunerna med det största flyktingmottagandet är missnöjda med Arbetsförmedlingens insats och vill ta över etableringsuppdraget. 

Högsby är etta på listan över de senaste årens mottagande per invånare av nyanlända med uppehållstillstånd. Arbetslösheten ligger på 49 procent bland utrikes födda.

I år ska kommunen ta emot endast 10 nyanlända enligt fördelningen utifrån den nya bosättningslagen. Hittills har trots det 147 med uppehållstillstånd bosatt sig i kommunen. Högsby har flera åtgärder på gång.

– Eftersom vi är en liten, fattig kommun har vi tillsammans med Mönsterås sökt och fått projektmedel från länsstyrelsen. Att skaffa praktikplatser är det viktigaste, säger integrationssamordnare Liza Furuskog.

Jord- och skogsbruk är dominerande näringar. Skogsstyrelsen håller utbildning där nyanlända kan ta körkort för motorsåg och röjsåg. Kommunen satsar på att kombinera svenska för invandrare med svetsutbildning, som skräddarsys mot olika företag. Kursen har än så länge begränsats till 13 deltagare för att ge bäst kvalitet.

Arbetsförmedlingen har lagt ner ett obemannat kontor i Högsby.

– Det var lika bra för ingen använde det, men vi skulle behöva ha en arbetsförmedlare på plats, säger Liza Furuskog.

Ovanåker har högst arbetslöshet bland utrikes födda, 61 procent. Yoomi Renström (S), kommunstyrelsens ordförande, ser de nyanlända som en möjlighet för kommunen som länge haft vikande befolkningstal.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen gör Ovanåker sin hittills största arbetsmarknadssatsning. Arbetsförmedlingen går in med 60 miljoner kronor.

– Vi samarbetar med kommunens största företag, Svenska fönster, om praktikplatser, säger Yoomi Renström.

Kommunen ska även göra egna arbetsmarknadsinsatser, exempelvis praktik i omsorg och skolor.

– Vi ser inget val, annars hamnar många i kommunens försörjningsstöd.

Filipstad har haft den största ökningen av arbetslöshet bland utrikes födda under det senaste året, hela 14 procentenheter till 60 procent.

– Läget är riktigt illa. Det här var skräcken jag såg framför mig för ett par år sedan. Nu är vi där, säger kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger (S).

Per Gruvberger. Foto: Öyvind Lund

En viktig förklaring är att Filipstad haft ett stort antal boenden för asylsökande. Många har valt att stanna kvar och bostätta sig i kommunen när de fått uppehållstillstånd.

Per Gruvberger är glad över att få nya invånare som behövs för personalförsörjningen.

– Men jag är orolig för att de med goda resurser, som klarar avancerade arbetsuppgifter, flyttar. Och att de med små resurser stannar kvar.

Den nya bosättningslagen från 1 mars innebär att alla kommuner måste ta emot nyanlända med uppehållstillstånd som inte själva kan ordna bostad. Men den har hittills inte ändrat på läget för kommuner som tvingats ta störst ansvar. Av de 20 kommuner som sammantaget under 2014–2015 hade det största mottagandet per invånare finns 16 kvar på ”topplistan” för de första åtta månaderna i år.

De senaste åren har inneburit att inte bara kommuner som Södertälje och Malmö påverkats starkt av ebo-­lagen, som säger att asylsökande får bosätta sig på egen hand. Kommuner med många asylboenden har blivit nya ebo-kommuner och hamnar i topp även i mottagandet av människor med uppehållstillstånd.

Östra Göinge, som tagit stort ansvar, har nollavtal för 2016 enligt anvisningen av flyktingar. Men drygt 200 nyanlända med uppehållstillstånd har ändå bosatt sig i kommunen i år. Även här hänger det samman med att Östra Göinge hyst ett stort antal asylboenden och att många blivit kvar även efter att de fått uppehållstillstånd. Arbetslösheten bland utrikes födda är 56 procent.

– Vi har blivit en ebo-kommun. Så länge man inte gör något åt ebo spelar det ingen roll vilka fördelningstal man har. Vi kommer ändå att bli drabbade, säger kommunstyrelsens ordförande Pat­ric Åberg (M).

Kommunen ska framöver anställa 100 arbetslösa per år i ett särskilt kommunalt bolag där de får utbildning. Därifrån ska de lånas ut till kommunala verksamheter.

Läs mer: För få nyanlända har jobb efter två år

Fakta
Hela listan.

 

Se siffrorna för arbetslösheten i alla kommuner

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.