Nyhet
Hedersvåld
24 mars 2020 kl 11:23

Växjö befarar tragedier i krisens spår

Till följd av coronakrisen stärker Växjö sitt förebyggande arbete mot våld i nära relationer och självmord. – Det kan ju bli större tragedier och svåra människoöden av detta än vad corona medicinskt sett orsakar, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Att gymnasieelever nu ska plugga på distans och att allt fler jobbar hemifrån eller isolerar sig i bostaden av andra skäl innebär risker, konstaterar Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

– Hemmet är långtifrån en trygg miljö för alla, säger hon.

Hon har därför gett tjänstepersoner i uppdrag att se över hur kommunens förebyggande arbete mot hedersförtryck, våld i nära relationer och suicid kan stärkas under coronakrisen.

­– Vi har tidigare haft diskussioner kring detta när det gäller långa lov. Många barn mår ju inte bra av det. Vi vet ju också att våld i nära relationer ökar när situationen blir spänd, exempelvis när det blir kris i ekonomin, säger Anna Tenje.

Växjö har ett nära samarbete med regionen i de aktuella frågorna.

– Men man behöver nog ändå göra lite mer, säger Anna Tenje.

Hon vill se ett utökat samarbete med kvinnojourer och frivilligorganisationer för att fånga upp vad de ser i coronakrisens spår och kunna stötta dem.

– Jag har också haft en diskussion med Svenska kyrkan och biskopen i Växjö eftersom de jobbar med de här frågorna.

Anna Tenje anser att kommunen nu måste ha en ökat beredskap för att vissa hushåll kan få det ekonomiskt tufft på grund av distansundervisningen inom gymnasieskolan.

– Det kan vara så att det skjuter vissa familjer över tröskeln till försörjningsstöd eftersom de nu faktiskt även ska se till att en gymnasist blir mätt under dagen.

Tjänstepersoner i kommunen har dessutom fått i uppdrag att titta mer på erfarenheterna från stormen Gudrun, som 2005 drabbade Växjö svårt.

– Då var det många som fick sina livsverk förstörda över en natt. Och det var fler offer som skördades av suicid än som dog i olyckor i skogen, säger Anna Tenje.

Hon befarar att det kan komma att finnas paralleller mellan Gudrun och coronakrisen om många nu förlorar sin försörjning.

– Det kan ju bli större tragedier och svåra människoöden av detta än vad corona medicinskt sett orsakar.

 

Skribent

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 24 mars 2020 kl 11:23
Uppdaterad: 24 mars 2020 kl 13:56