Upphandling

Golvpris strider mot lagen

Högsta förvaltningsdomstolen, som sällan tar sig an upphandlingsmål, har slagit fast att det inte är lagenligt att kräva ett golvpris i upphandlingar.

Det vill säga att anbud under ett visst pris automatiskt förkastas. Fallet gäller Campus Roslagen och Roslagsbostäder i Norrtälje kommun, som uteslöt en målerifirma som la bud under 350 kronor per timme som satts som golvpris.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.