Nyhet
Islamism
9 november 2020 kl 13:22

Friskola i Gävle stängs

Skolinspektionen stänger skola som har kopplingar till islamistiska extremister. Den får inte drivas vidare efter årsskiftet.

Skolinspektionen skriver i ett pressmeddelande att det finns allvarliga brister i ägar- och ledningskretsen för Nya kastets skola AB i Gävle. Myndigheten går inte närmare in på varför ägaren anses olämplig, men granskningar som Gefle Dagblad gjort har visat på tydliga kopplingar till en av de imamer som Säkerhetspolisen förra året tog i förvar och som regeringen sedan beslutat att utvisa. 

Skolan bytte i våras ägare och Skolinspektionen har granskat detta ägarbyte. I dag, måndag, kom så beskedet att den nya ägaren inte anses lämplig. Tillståndet att driva skolan återkallas från och med årsskiftet.

Skolans ägare och ledning kan överklaga beslutet, men det kommer ändå att tills vidare gälla i väntan på domstolens avgörande. 

För knappt ett år sedan stängde Skolinspektionen Safirskolan i Göteborg som även den tidigare ägts av en man som regeringen beslutat att utvisa eftersom han anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Eleverna på skolan bedömdes av Säkerhetspolisen löpa risk att ”utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”.

Beslutet att stänga Nya Kastets skola i Gävle kommer samma dag som inrikesminister Mikael Damberg och justitieminister Morgan Johansson i en debattartikel i Dagens Nyheter skriver att svensk skola inte ska ”vara en tummelplats för extremism och radikalisering” och att ”hundratals elever räddats undan radikaliseringsmiljöer” när skolor och förskolor fått sina tillstånd indragna. De upprepar i debattartikeln att Socialdemokraterna vill förbjuda konfessionella friskolor. Ingen av de skolor som stängts har dock varit registrerad som konfessionell skola.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 9 november 2020 kl 13:22
Uppdaterad: 9 november 2020 kl 14:19