Intervju
Demokrati
29 december 2019 kl 17:35

”Frågan om apatibarnen är symboliskt viktig”

Dagens Samhälles krönikör Peter Santesson om sin mest lästa krönika 2019 och vad som väntar i debatten under 2020. 

Peter Santesson, din mest lästa DS-krönika under året var ”Journalerna bevisar att Tamas mörkar uppgifter”.  

– Varför tror du att det ämnet gav sånt gensvar? 

Frågan om apatibarnen är symboliskt viktig. Den fick väldig uppmärksamhet när det begav sig så det är självfallet av stort allmänintresse att diskutera hur saklig och rättvisande rapporteringen var.

– Vad debatterar vi mest 2020? 

Svårt att ge ett originellt svar på den frågan. Svårt att tro att inte lag- och ordningsfrågor kommer att fortsätta stå i centrum under nästa år. Men om konjunkturen viker nedåt kommer också sysselsättningsfrågor och ekonomin att börja diskuteras på nytt. De har varit frånvarande från debatten under några år nu.

– Vilket nyårslöfte borde regeringen ge till kommuner eller regioner? 

Nyårslöften är en värdelös metod för att binda sig själv, så kommunerna kan nog klara sig utan sådana från regeringen. Men om man nu får önska något, så ett större utrymme för kommuner att experimentera med en lokal politik som avviker från nationell standard inom olika områden. Det skulle ge utrymme för fler policyexperiment i lokal skala. De skulle vi kunna lära oss mycket från. 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 29 december 2019 kl 17:35
Uppdaterad: 29 december 2019 kl 17:32