Nyhet
Bibliotek
19 januari 2021 kl 15:32

Förslag: Bemannade bibliotek på alla skolor

Det ska ställas hårdare krav på skolbiblioteken.
Bemanning av utbildade bibliotekarier och ett bibliotek på varje skola är två av förslagen i en statlig utredning som överlämnas under tisdagen.

Flera åtgärder för att stärka skolbiblioteken föreslås i en statlig utredning som utbildningsminister Anna Ekström (S) tar emot på tisdagen.

Skollagen ska ställa tydligare krav på skolbibliotek, enligt ett pressmeddelande om utredningen. Bland annat föreslås krav på att alla skolbibliotek ska vara bemannade, i första hand med personer med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

”Elever ska få växa upp som läsande och källkritiska medborgare. Här spelar skolbiblioteken en avgörande roll. Fackutbildade bibliotekarier har särskilda kunskaper i medie- och informationskunnighet och skolbiblioteken kan driva på det viktiga arbetet för att främja den fria läsningen”, säger den särskilda utredaren Gustav Fridolin i pressmeddelandet.

Fridolin vill också se en skärpning av kraven på att skolbiblioteket ska finnas på den egna skolan. I dag är det vanligt att skolan i stället samverkar med ett folkbibliotek – något som endast föreslås vara tillåtet i undantagsfall framöver.

Utredningen ser även ett behov av fler utbildningsplatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, för att förbättra tillgången på skolbibliotekarier.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 19 januari 2021 kl 15:32