Nyhet
14 mars 2016 kl 13:39

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Förändring av ebo-lagen kan vara på väg

Migrationsminister Morgan Johansson (S) hoppas att det ska bli möjligt att redan under denna mandatperiod göra förändringar av ebo-lagen.

En stor majoritet av de S-märkta kommuntopparna kräver att regeringen river upp ebo.

– Jag har stor förståelse för det. Ebo är ett sy-stem som gör att våra kommuner förlorar kontrollen över vem som flyttar in, vilket ju leder till stora bekymmer för integrationen i form av trångboddhet och sociala problem, säger Morgan Johansson.

Samtidigt framhåller han att det inte hade gått att klara höstens stora flyktingmottagande om inte asylsökande hade haft rätt att hitta boende på egen hand. Och Migrationsverkets boenden är fortsatt fulla.

– Men jag vill gärna att vi under mandatperioden förändrar ebo-lagen för att underlätta för kommuner som Södertälje och Malmö som i dag har stora problem. 

Att helt avskaffa ebo ser Morgan Johansson inte som realistiskt under den här mandatperioden. Där-emot anser han att de förslag om begränsningar som kommit från Södertälje och Malmö är intressanta. (Se artikel här intill). Han varnar dock för att de nuvarande förutsättningarna snabbt kan förändras.

– Vi är i ett läge där vi har en europeisk flyktingkris och de 500–600 asylsökande som nu kommer till Sverige i veckan kan mycket väl öka. Det är ohyggligt svårbedömt. 

– Men det kvittar, jag vill ändå göra någonting under mandatperioden för att underlätta för ebo-kommunerna och då i riktning mot social prövning, som både Malmö och Södertälje föreslagit.

Skribent

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 14 mars 2016 kl 13:39