Nyhet
12 april 2018 kl 00:10

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Fler utsätts för våld i skolan

Arbetsmiljöverket fick förra året rekordmånga anmälningar om hot och våld inom skolan. På fem år har antalet fördubblats.

Förra året fick Arbetsmiljöverket in 767 anmälningar om hot och våld i grundskolan, gymnasieskolan och Komvux. Det var en ökning med 18 procent jämfört med året innan och nästan dubbelt så många anmälningar som för fem år sedan.

Anmälningarna gäller både elever och personal och rör oftast grundskolan. Fysiskt våld är vanligare än hot, och antalet anmälningar om våld har stadigt ökat under de senaste åren. I fjol anmäldes 527 fall av fysiskt våld, 238 hot och 2 rån.

Drygt hälften av anmälningarna de senaste åren har rört personal som varit sjukfrånvarande för att de utsatts för våld eller hot. Kvinnor drabbas fyra gånger så ofta som män.

Förra året anmäldes 329 sådana arbetsolyckor, men statistiken för 2017 är ännu inte helt komplett.

Lärarnas riksförbund har krävt att lärare ska räknas till samhällsviktig personal, så att straffen skärps för den som hotar eller angriper dem.

– Många lärare upplever i dag inte bara hot och våld från elever utan utsätts också för våld från föräldrar och anhöriga och från personer som helt saknar rätt att vistas inom skolans område, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund.

Enligt förbundets arbetsmiljöundersökningar går nästan var femte lärare till sitt arbete med obehagskänslor eftersom de riskerar att utsättas för hot, våld och trakasserier.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 12 april 2018 kl 00:10
Uppdaterad: 12 april 2018 kl 09:38