Nyhet
Upphandling
26 september 2018 kl 16:04

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

EU avgör SJ:s fortsatta öde

Konkurrensverket anser att SJ måste följa upphandlingslagarna. Det lutar åt att EU-domstolen gör samma bedömning.

Det första förhandsavgörandet från EU-domstolen i ett svenskt upphandlingsmål är på gång, skriver Inköpsrådet. Frågan gäller om SJ, som ägs av staten, är en upphandlande enhet som måste följa upphandlingsreglerna, vilket Konkurrensverket anser.

Ärendet ligger hos Högsta förvaltningsdomstolen som begärt hjälp av EU-domstolen. Generaladvokatens förslag ligger i linje med Konkurrensverkets.

Tidigare har både förvaltningsrätt och kammarrätt avvisat Konkurrensverkets krav.

Sedan flera år har Konkurrensverket fört en process mot SJ kring två städavtal som SJ slöt med Sodexo och Miljöteamet. Avtalen är värda cirka 120 miljoner kronor och Konkurrensverket har krävt att SJ ska betala 8,5 miljoner i upphandlingsböter för otillåten direktupphandling.

Den lag som gäller i det här fallet är lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 26 september 2018 kl 16:04
Uppdaterad: 26 september 2018 kl 16:10