Nyhet
29 april 2016 kl 11:15

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Ersättningarna har inte räckt”

De statliga schablonersättningarna för asylsökande barns skolgång har varit för små. Flyktingbidragen är regeringens kompensation, resonerar SKL.

Fördelningen av regeringens flyktigmiljarder till kommunerna pekar mot att den kommunala kostnadsbördan är klart större för asylsökande än för kommunmottagna med uppehållstillstånd. Men stämmer det?

– Vi vet inte, konstaterar Annika Wallenskog, biträdande chefekonom hos Sveriges Kommuner och Landsting.

Däremot tror hon att regeringen lyssnat på en mängd kommuner och på SKL som påpekat att de statliga ersättningarna för asylsökande är för låga. Kommuner får ett schablonbelopp för de asylsökande barn de erbjuder förskola och skola. 2015 var beloppen 39 800 för förskoleplats, 63 800 för en elev i grundskolan.

Det var kraftigt under snittkostnaden för en vanlig elev. Till 2016 höjde regeringen schablonerna med runt 50 procent.

– Vi har ju framfört hela tiden att de här ersättningarna inte har räckt. Att statsbidragen viktats mot asylsökande är nog ett sätt att kompensera kommunerna för det, säger Annika Wallenskog.

Kommunmottagna flyktingar med uppehållstillstånd blir folkbokförda. Med det ska normalt en eventuellt högre belastning på kommunekonomin kompenseras i utjämningssystemet. Men det gör det knappast. Systemets variabler för utlandsfödda inom individ- och familjeomsorgen är borttagna och det finns inga för skolelever. 

– Med den här stora ökningen av flyktingmottagandet tror vi inte systemet tillräckligt fångar upp flyktingmottagandet. Därför behöver systemet ses över, menar Annika Wallenskog.

LÄS MER: Sned fördelning av flyktingmiljarder. 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 29 april 2016 kl 11:15