Nyhet
Äldreomsorg
22 december 2020 kl 14:21

Efter kritiken: Olivia Wigzell utreder äldreomsorgen

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell ska utreda en ny äldreomsorgslag och lämna förslag som stärker den medicinska kompetensen.

Det meddelade socialminister Lena Hallengren (S) vid en presskonferens i dag.

En ny äldreomsorgslag ska tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll.

– Vi behöver en lagstiftning som slår fast vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen. Hur bemanning och kompetens ska se ut, säger Lena Hallengren.

Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre, och även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan, likt läroplanen för skolan.

Utredaren ska enligt direktiven överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och eventuellt även på den kommunala ledningsnivån.

– Utredningen ska se över om och hur sjuksköterskor och läkare ska finnas tillgängliga dygnet runt på Sveriges äldreboenden. Samt om varje kommun bör ha en medicinskt ledningsansvarig läkare, en MAL, säger Lena Hallengren.

Hon påpekar att det inte finns något som hindrar kommunerna från att anställa medicinskt ansvariga läkare i dag, men att utredaren ska undersöka om det bör bli ett lagstadgat krav.

Regeringen har arbetat med direktiven till utredningen under hösten, men inväntat Coronakommissionens första betänkande, som innehöll besk kritik mot hur äldreomsorgen är organiserad.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 22 december 2020 kl 14:21
Uppdaterad: 22 december 2020 kl 14:25