Nyhet
Chef
30 mars 2020 kl 15:10

Direktören tog semester mitt i krisen – sparkas

Dagen efter att Hylte kommun gått upp i stabsläge på grund av coronakrisen valde kommundirektören Per Borg att resa på Thailandssemester. Nu avskedas han, men får 30 månadslöner med sig på köpet. 
 

”Kommunstyrelsens samlade bedömning är att förtroendet från politiken, kommunens anställda och många av våra invånare är förbrukat. Det omöjliggör att han kan fortsätta verka i sin befattning”, skrev Hylte kommun i ett pressmeddelande på måndagen.

Bakom beslutet står samtliga partier i kommunfullmäktige: S, L, C, M, V, SD samt lokala Kommunens Väl.

Per Borg, som haft posten som kommunchef sedan 2008, får enligt sitt anställningsavtal ett avgångsvederlag på sammanlagt nästan 2,4 miljoner kronor. En kostnad som enligt pressmeddelandet inte ska belasta verksamheterna utan hanteras gentemot kommunens reserver i bokslutet för år 2020. Men "helt oavsett kostar det Hyltes skattebetalare över två miljoner att skilja Per Borg från hans anställning", skriver Hallandsposten.

Tillförordnad kommunchef under de närmaste veckorna är kultur- och folkhälsochef Christer Grähs.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 30 mars 2020 kl 15:10
Uppdaterad: 30 mars 2020 kl 15:14