Nyhet
Karriär
22 maj 2019 kl 14:16

Denna artikel publicerades för ett år sedan

"Digital likvärdighet – för alla elever"

Den 1 juni blir Johanna Karlén kvalitetschef på Swedish Edtech Industry, en intresseorganisation för svenska teknikföretag som riktar sig till skolan.

– Det är alltifrån utvecklare av administrationssystem till digitala läromedelsproducenter. Min roll, förutom att jobba med kvalitetsfrågor tillsammans med våra medlemmar, blir också att fungera som brygga mellan bransch, huvudmän och andra intressenter, säger hon.

Hon ser det som ett nyckeluppdrag. För först när parterna förstår varandras verklighet kan samverkan utvecklas till konkret samarbete, menar Johanna Karlén. Det kan exempelvis handla om att beställare behöver vara insatta i vad som faktiskt är möjligt att få till rent tekniskt.

– På så sätt kan huvudmännen upphandla bästa möjliga lösningar. Man behöver även se över att de olika system som skolorna använder sig av är kompatibla. Då får man till ett ändamålsenligt digitalt ekosystem. Att det fungerar är viktigt. Det handlar om att få mesta möjliga för skattepengar och nå digital likvärdighet, för alla elever.

Senast har Johanna Karlén jobbat som digitaliserings- och skolutvecklingsstrateg inom friskolekoncernen PPS, dessförinnan var hon projektledare och programansvarig för skolans digitalisering på SKL. Hon arbetar alltså mitt i navet med en av Skolsveriges mest aktuella utmaningar, inte minst med tanke på den nationella digitaliseringsstrategi som regeringen sjösatte för något år sedan.

– Digitalisering är en del av skolutveckling i stort. Det är det som gör det så intressant.

I grunden är hon 1-7-lärare. Att hon började jobba med just digitaliseringsfrågor var från början en slump. På sitt allra första lärarjobb fick hon frågan om hon ville vara it-pilot.

– Det var på 1990-talet och digitalisering var på den tiden något helt annat än i dag. Men jag har alltid varit nyfiken på att lära mig nya saker, så jag sa förstås ja.

Och på den vägen har det fortsatt. Så småningom blev hon IKT-samordnare för kommunen där hon började sin lärarbana, Lund. Hon har fortfarande kvar en fot i den skånskan myllan, trots sina nationella uppdrag med Stockholm som arbetsbas.

– Jag bor i Bjärred utanför Lund varannan vecka, där har jag mina barn. Varannan vecka bor jag i Stockholm. I ett digitalt samhälle går det ju bra för arbetsgivare att vara flexibla för sådana lösningar.

Fakta
MITT CV

Namn: Johanna Karlén, 48 år.
Nytt jobb: Kvalitetschef på Swedish Edtech Industry.
Yrkesbakgrund: Lärare och digitaliseringsstrateg. IKT-samordnare i Lunds kommun, projektledare och programansvarig för skolans digitalisering på SKL. Senast digitaliserings- och skolutvecklingsstrateg inom friskolekoncernen PPS.
Drivkrafter: ”Lärande, såväl mitt eget som andras. Att gå från snack till verkstad, från samverkan till samarbete.”
Intressen: ”Mitt jobb är mitt intresse på gott och ont. Utöver det att resa och uppleva nya miljöer.”
Dold talang: ”Jag kan vara en jäkel på att göra ingenting!”

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 22 maj 2019 kl 14:16