Nyhet
Kollektivtrafik
6 oktober 2020 kl 14:22

Corona stoppar bussupphandling

Upphandling av busstrafiken i södra delen av Stockholms län avbryts på grund av pandemin och osäkerheter kring nya tunnelbanan och Slussenbygget.

Det handlar om upphandlingarna av SL:s busstrafik i Nacka/Värmdö och Huddinge/Botkyrka/Söderort som inleddes i september i fjol, men nu alltså avbryts av Region Stockholms trafikförvaltning.

En stor del av ersättningen i de nya avtalen skulle utgöras av ersättning baserad på antalet resande. Men trafikförvaltningen konstaterar att coronapandemin skapar osäkerhet kring resandeutvecklingen framöver.

Dessutom finns utmaningar kring framkomlighet och trafikflöden kopplade till ombyggnationen av Slussen och utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.

– Sammantaget innebär detta osäkerheter som gör det svårt för anbudsgivare att räkna på sina anbud i den aktuella upphandlingen, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid trafikförvaltningen i ett pressmeddelande.

– För att i största möjliga utsträckning skapa förutsättningar för en rättvis konkurrenssituation måste upphandlingen avbrytas.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 6 oktober 2020 kl 14:22
Uppdaterad: 6 oktober 2020 kl 14:23