Upphandling

Avtal med idéburna Bräcke underkänns

Alingsås kommun döms att betala 5 miljoner kronor i upphandlingsböter för sitt avtal med Bräcke diakoni om vård och omsorg för äldre.

 

Kommunen tecknade ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Bräcke diakoni, om driften av vård- och omsorgsboende och primärvård i en hel vårdkedja för äldre.

Konkurrensverket utredde ärendet och kom fram till att det finns inga undantag från lagen om offentlig upphandling (LOU) för den här typen av avtal. Alltså var det en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket anmälde fallet till förvaltningsrätten med krav på att kommunen skulle betala 5 miljoner kronor i böter.

Alingsås kommun har anfört att avtalet gällde icke-ekonomiska tjänster av allmänt intressen och alltså inte omfattades av upphandlingslagstiftningen.

Men Förvaltningsrätten i Göteborg går helt på Konkurrensverkets linje.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.