Nyhet
12 maj 2016 kl 08:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Årets Samhällsbyggare: Upplands Väsby

Vinnare av Årets Samhällsbyggare: Upplands Väsby för sitt poängsystem i bostadsbyggandet. Drygt 2 000 lägenheter ska byggas i Upplands Väsby i området Fyrklövern. Byggherrar som bidrar till innovativ stadsutveckling får rabatt på markpriset.

Juryns motivering: Vår tids största utmaningar och nyckelfrågor kräver nya lösningar. Nya lösningar kräver nya tankar. Med ett omfattande idéarbete som grund, där invånare, organisationer och andra involverats, har ett unikt incitamentssystem skapats – ett system som dessutom ger kommunen en hållbar styrmodell för att säkra och ta ansvar för en god framtida stadsmiljö. Modellen har på ett innovativt sätt bidragit till att sätta fart på byggandet av bostäder.”

Fyrklövern är Upplands Väsbys största byggprojekt på 30 år. 2 200 nya bostäder ska byggas och kommunen har utvecklat ett poängsystem som nu används för första gången.

Som grund ligger ett omfattande idéarbete, kallat Väsby Labs, där invånare, organisationer och andra kommit med förslag.

– Det engagerade väldigt mycket folk. Flera hundra idéer kom in som var realistiska att genomföra, säger Alarik von Hofsten, projektledare för Fyrklövern.

Förslagen bakades ihop till 54 krav eller önskemål från kommunens sida på byggherrarna. De ligger sedan till grund för prissättningen på marken. Ju fler förslag som byggherren genomför, desto större rabatt blir det på markpriset när kommunen säljer marken.

Poängsystemet har tre huvudmål: Säkerställa att förslagen förverkligas. Belöna byggherrar som är beredda att genomföra dem och därmed ta en viss risk. Ge byggherrarna stor valfrihet kring vilka förslag de vill leva upp till.

Kommunen vill bland annat stimulera utveckling av den moderna småstaden, innovationer, hur lokaler används för serviceutbud och parkeringslösningar.

Första spadtaget i Fyrklövern tas vid halvårsskiftet 2017. Men det går redan att se effekt av poängsystemet. I det tidiga planeringsskedet 2010–2013 var intresset svalt från byggherrarna. Men när poängsystemet lanserades 2014 tog det fart. På ett halvår tecknades optionsavtal med 13 byggherrar om bostadsbyggande.

–I dag har vi många fler intresserade byggherrar än som kan bygga, säger Alarik von Hofsten.

– Det är i viss mån en konjunkturfråga, men poängsystemet fick dem att ta fram pennan och skriva på. När de såg att markpriset gick att sänka blev det plötsligt intressant.

Andra kommuner har fått upp ögonen för poängsystemet.

– Vi har presenterat det för över 50 kommuner. 

LÄS MER om de nominerade till Årets Samhällsbyggare. 

Skribent

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 12 maj 2016 kl 08:45
Uppdaterad: 30 oktober 2018 kl 15:10