Nyhet
Budget 2021
21 september 2020 kl 13:52

Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska öka

Mer pengar ska gå till att öka Arbetsförmedlingens lokala närvaro och till extratjänster i kommuner och regioner. Det är några av budgetpropositionens satsningar på arbetsmarknadsområdet.

Höstbudgeten innehåller satsningar på över nio miljarder kronor inom arbetsmarknadsområdet under 2021. En av de stora satsningarna är att förstärkningen av a-kassan förlängs i två år. Det görs för att lindra de ekonomiska effekterna för arbetslösa i coronapandemins spår.

Några andra satsningar har särskilt intresse för kommuner och regioner:

  • Arbetsförmedlingen får 250 miljoner kronor under nästa år för att ”säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet”. Myndigheten får 740 miljoner kronor för att kunna hantera de allt fler arbetslösa.
  • Ett tillskott på 500 miljoner kronor går under nästa år till extratjänster i kommuner och regioner och till introduktionsjobb. Det väntas ge 2 400 personer anställningsstöd per månad. Avsikten med satsningen är att skapa arbetstillfällen för de som har varit arbetslösa länge och för nyanlända, inte minst för utrikesfödda kvinnor. 2022 dras tillskottet ned kraftigt till 100 miljoner kronor.
  • 1 miljard kronor tillförs för att successivt öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster som en del i reformeringen av Arbetsförmedlingen.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 21 september 2020 kl 13:52