Nyhet
28 maj 2013 kl 13:10

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

70 procent högre arbetslöshet för unga invandrare

Klyftan växer mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund. Arbetslösheten är 70 procent högre bland unga födda utomlands än bland ungdomar födda i Sverige.

Brinnande bilar och stenkastning mot polisen har den senaste tiden riktat världens blickar mot de svenska förorterna. Oavsett om det är frustrerade ungdomar utan framtidshopp eller gästspelande gäng som ligger bakom oroligheterna så är bristen på jobb den centrala frågan. 

Det är tufft att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden för de flesta ungdomar. Men det är betydligt svårare för unga utlandsfödda visar SCB:s statistik. I april var arbetslösheten 70 procent hög­re för utrikes födda ungdomar, 15–24 år, än för inrikes födda i samma åldersgrupp. 

– Ja, och hela tiden kommer nya ungdomar, många utan tillräckliga kunskaper för att komma in på en arbetsmarknad där de enkla jobben för lågutbildade är på väg bort, säger Mats Hammarstedt, professor vid Linnéuniversitetet i Växjö, som forskat om invandring och arbetsmarknad.

Han ser också hur barnen till flyktingar som kom hit på 1980-talet nu har vuxit upp och har svårt att få in en fot på en arbetsmarknad där inte heller deras föräldrar lyckats etablera sig.

– Det är en problematik som ärvs över generationerna och som kommer att förvärras när stora barngrupper nu är på väg ut i arbetslivet, befarar Mats Hammarstedt.

Så vad krävs för att bryta den utvecklingen?

– Det behövs fler enkla jobb. Det kan vara ett första steg. 

Motala är en kommun som förlorat omkring 1 000 jobb när industrier lagts ner. Framför allt de enkla jobben har försvunnit, berättar Nils-Erik Andersson, enhetschef på kommunens arbetsmarknadscentrum.

– Det är de unga som får ta smällen. Vi har en hög arbetslöshet generellt bland våra ungdomar.

Var tredje 18–24-åring i Motala är utan arbete. Av de utrikes födda i samma ålder är mer än dubbelt så många, 63 procent. arbetslösa. Skillnaden överraskar Nils-Erik Andersson.

– Så borde det inte vara. Vi har inte mäktat med att erbjuda alla unga jobb, men det borde inte vara så stor skillnad, säger han.

I brist på andra jobb så ordnar kommunen årslånga anställningar för ett hundratal unga som annars får försörjningsstöd. 

– Det är viktigt att få en anställning och känna ansvar, inte bara gå på praktik, säger Nils-Erik Andersson.

Arbetslösheten är högre bland ungdomar än bland äldre på arbetsmarknaden, men skillnaden mellan dem som är födda i Sverige och  utomlands är faktiskt ännu större om man jämför hela åldersgruppen 16–64 år. Av den utrikes födda arbetskraften var 17 procent utan jobb i april, mot 7 procent av den infödda arbetskraften.

Utlandsfödda är också överrepresenterade i krissektorer, som tillverkningsindustrin, enligt Mats Hammarstedt.

Arbetsförmedlingen har ansvaret för att nyanlända snabbare ska få arbete. Resultatet hittills är magert.

– Tanken är riktig. Att snabbt komma i arbete är en nyckelfråga. Men än är det för tidigt att utvärdera effekten av reformen, säger Mats Hammarstedt.

Läs mer i Dagens Samhälle nummer 21, 2013.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 28 maj 2013 kl 13:10
Uppdaterad: 17 november 2020 kl 15:19