Nyhet
Cancer
17 september 2020 kl 10:55

300 miljoner till cancervården

Regeringen skjuter till 100 miljoner kronor extra per år till cancervården under 2021–2023. Pengarna ska gå till tidig upptäckt, screening och rehabilitering.

De 100 miljoner kronorna är ett tillskott till regeringens sedan tidigare aviserade satsning på 500 miljoner kronor årligen till cancervården. Pengarna är en del av budgetuppgörelsen med Centerpartiet och Liberalerna. De extra 100 miljonerna är avsedda för arbetet med tidig upptäckt av cancer, screening och rehabilitering. Barncancer pekas också särskilt ut som ett område där pengarna ska användas. 

– Vi gör det här för att öka tillgängligheten i hela vårdkedjan. Vi är så pass specifika med hur de här pengarna ska användas för att vi ser att det här är ett behov som finns där vi tror att de här pengarna kommer att göra stor nytta, säger socialminister Lena Hallengren (S), till Dagens Samhälle. 

Hon konstaterar att det under pandemin har rapporterats färre fall av nydiagnostiserad cancer vilket kan bero på att patienter inte sökt vård för symtom som kan bero på cancer. Exakt hur de 100 miljonerna ska fördelas är inte klart ännu. Men Lena Hallengren säger att en del kommer att gå direkt till regionerna och en del till de regionala cancercentrumen. 

Sedan tidigare har regeringen aviserat att man avsätter fyra miljarder kronor per år under 2021 och 2022 för regionernas arbete med att beta av vårdskulden i form av uppskjuten vård som uppstått under coronapandemin. 

Kommer de här pengarna att räcka för att klara vårdskulden?
– Nu lägger vi en budget med stora tillskott till kommuner och regioner. Det är klart att det är vår ambition att de här pengarna ska räcka. Men det har ju lagts ändringsbudgetar tidigare. Mycket beror på hur pandemin utvecklar sig. Vi ser en stor ökning av smittspridningen ute i Europa som vi inte på samma sätt ser i Sverige än så länge, säger Lena Hallengren. 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 17 september 2020 kl 10:55
Uppdaterad: 18 september 2020 kl 13:51