Annons från Vårdförbundet

Därför måste vårdens chefer få bättre förutsättningar

Vårdförbundet.

Valet av Årets vårdchef visar hur stor skillnad en bra ledare kan göra. Men för att möta framtidens utmaningar – och för att ge svenska folket en vård i världsklass – behöver ledarna bättre förutsättningar, menar Vårdförbundet.

Vårdens chefer och ledare har nyckelroller i att utveckla hälso- och sjukvården för patienter och medarbetare. Det visar inte minst den undersökning som Vårdförbundet tidigare i år gjorde bland drygt 3 000 chefs- och ledarmedlemmar.

– Cheferna måste få mer professionella, realistiska och moderna förutsättningar att ge svenska folket en vård i världsklass, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Lars Karlsson, verksamhetschef på Boxholm Vårdcentral i Östergötland, står för just det kreativa, prestigelösa och kvalitetsorienterade ledarskap som kommer att behövas i morgondagens hälso- och sjukvård, menar Sineva Ribeiro.

Arbetar för ett paradigmskifte

Priset Årets vårdchef delas årligen ut av Vårdförbundet för att peppa och belöna chefsmedlemmar som lyckats utveckla vårdmiljön med patienten i fokus och samtidigt säkra en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och bidrar. Årets vinnarmotivering lyder bland annat:

Ett starkt samhällsengagemang utmärker Lars Karlsson och att utveckla medarbetare och verksamhet är en självklar del i ledarskapet för honom. Genom att våga testa och överskrida gränser och utmana traditionellt tänkande om vem som gör vad, så har varje medarbetares intresseområden och förmågor tillåtits blomma ut.

– Vi arbetar för ett paradigmskifte där våra yrkesgrupper tar ett allt större ansvar för vårdens ledarskap, bortom de gamla hierarkierna. Lars Karlsson är en framgångsrik ledare och förebild inom den nära vården, och en viktig del av samhället och folkhälsan, säger Sineva Ribeiro.

Stora problem med rekrytering

Ledare som Lars Karlsson behövs inte minst som förebild när den svenska vården nu ska möta framtidens utmaningar. Men det krävs mer än så.

Vårdförbundets undersökning visar bland annat att varannan chef inom hälso- och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Tolv procent ansvarar för hela 50 personer eller fler. I sin tur leder det till tidsbrist och försämrad arbetsmiljö både för medarbetare och chefer. Hälften av cheferna som deltog i undersökningen får inte sätta individuella löner och kan sällan eller aldrig rekrytera den personal de behöver.

Frustration i chefsleden

Undersökningen har bland annat lett till att Vårdförbundet, tillsammans med chefsmedlemmarna, ställt samman en lista med förslag på lösningar:

  • Sänk antalet medarbetare per chef till 10-25 personer.
  • Ge chefer rätt att sätta lön för att lyckas rekrytera.
  • Skapa en administration som hjälper – inte stjälper.
  • Arbeta med ledarskapsutveckling och egen mentor.
  • Låt cheferna ta täten i digitaliseringen.
  • Ställ om till personcentrerad vård.

– Vi har tusentals chefsmedlemmar som brinner för sina samhällsuppdrag, men som är frustrerade över bristande organisation, stora personalgrupper och att de har otillräckliga mandat att sätta löner. Vår rapport visar att hälso- och sjukvårdens chefer kämpar med att leda sin verksamhet på ett patientsäkert sätt inom en hälso- och sjukvård i stor omställning, säger Sineva Ribeiro.

Läs gärna mer om Vårdförbundets arbete här!

Fakta
Årets vårdchef

Delas ut till en vårdchef som på ett föredömligt sätt utvecklar vårdens ledarskap och därmed bidrar till att föra medarbetarskapet framåt i sin verksamhet. Vem som helst kan nominera någon av Vårdförbundets medlemmar. En jury utser vinnaren av priset som, förutom äran, tilldelas en prissumma på 50 000 kronor.

Fakta
Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. Läs mer på vardforbundet.se.

 

Annons

Hela den här sidan är en annons från Vårdförbundet.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.