Annons från Vardaga

Så kan Sverige möta den demografiska utmaningen

Vardaga.

Sverige står inför en enorm demografisk utmaning. Fram till 2025 behövs minst 30 000 nya äldreboendeplatser. ”Vi både vill och kan hjälpa kommunerna med att lösa den här situationen”, säger Malin Appelgren, tillväxtchef på Ambea.

Den goda dagen. Så kallas konceptet som Vardaga arbetar efter på sina 75 äldreboenden runtom i Sverige. Kort sagt betyder det att alla dagar ska kännas meningsfulla och innehållsrika för de boende, vilket i sig fungerar som ett rättesnöre för de totalt 7 000 medarbetarna.

– Det här genomsyrar allt vi gör, från hur nya boenden utformas till hur maten tillagas och serveras. Vårt fokus ligger på en enda sak och det är att tillgodose den här sektorn. Det är det här vi är experter på, säger tillväxtchefen Malin Appelgren, som är lite oroad inför framtidens demografiska utmaningar.

– Framåt 2025 kommer det att smälla till och det är ganska få kommuner som har en konkret plan för det. Där ser vi oss som en viktig pusselbit.

Kontinuerlig dialog med kommunerna

I dag bygger Vardaga fem till tio nya äldreboenden om året.

– Vi utvecklar där behovet är som störst och försöker hjälpa de kommuner som har behov av nya boenden, men som har begränsade möjligheter att själva bygga nytt. Dialog förs kontinuerligt med kommunerna, men utvecklingen av nya boenden sker ofta på eget initiativ och i samarbete med olika byggföretag. Det är mer ovanligt att initiativet kommer från kommunerna själva.

malin

– Det hade naturligtvis varit det bästa för alla parter. Vi skulle fortfarande genomföra hela projektet från ax till limpa. Kommunerna behöver egentligen bara göra en sak, att upphandla ett ramavtal som ska börja gälla två år efter byggstart.

Två år är alltså tiden det tar för Vardaga att sjösätta ett nytt äldreboende, ibland snabbare än så. Från att de får tillgång till mark och en detaljplan dröjer det inte mer än 18–24 månader innan de boende kan flytta in. Det är en hastighet som är svårslagen och en viktig faktor ju närmare 2025 vi kommer.

– När man bygger så många verksamheter som vi faktiskt gör sker en ständig förbättringsprocess. Vi tar med oss erfarenheter från det ena huset till det andra och kan snabbt sätta in eventuella åtgärder, både utifrån de boendes perspektiv och medarbetarens.

Kvalitetsledningsstruktur ger resultat

”Best practice” gäller alltså vid uppförandet – och i verksamheten.

– Eftersom vi kommer in så tidigt i processen kan vi utforma huset så att det passar vårt inarbetade koncept och för att på bästa sätt möta de behov som finns. Hos oss lagas exempelvis all mat på den avdelning man bor på. Vi vill att de boende ska känna doften av mat och även kunna vara delaktiga matlagningen om de vill. Och då bygger vi utifrån de premisserna, så att det blir rätt från början.

Enligt mätningar som Socialstyrelsen har gjort har privat drivna äldreboende ett bättre resultat på 18 av 22 kvalitetsparametrar jämfört med kommunala äldreboenden.

– Har man få boende kan det vara svårare att få samma kvalitetsstruktur, men för Vardaga som är helt inriktade på äldreomsorg och har 75 boenden är det en självklarhet. Jag tycker att det är viktigt med en växelverkan mellan den privata sidan och den kommunala. Vi har mycket att lära av varandra, betonar Malin Appelgren.

På Vardagas 75 boenden runt om i Sverige erbjuds en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Läs mer här!

Fakta
Vardaga

Vardagas 7 000 medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus.

Under 2018 och 2019 kommer Vardaga att öppna fem till tio nya boende per år. Företaget inreder alla nya äldreboenden och renoverar gamla boenden efter det egna konceptet, som 2017 belönades med Svenska Designpriset.

Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. Ambea har utsetts till ett av börsens mest jämställda företag av fondbolaget Indecap, som under 2017 lanserade en ny Sverigefond som investerar i de 30 mest jämställda bolagen på börsen. Läs mer på vardaga.se.

Annons

Hela den här sidan är en annons från Vardaga.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.