Annons från Vägen till jobben

Våra nyanlända behövs i välfärden – så visar vi vägen

Utmaningarna inom offentlig sektor är välkända. Vård, skola och omsorg skriker efter folk och behovet kommer fortsätta öka de kommande åren. Sverige har ett stort antal nyanlända med rätt kompetens för jobben, men de måste slussas in rätt – och snabbt. Nu vill Sveriges Kommuner och Landsting visa vägen till jobben.

Webbplatsen Vägen till jobben ska göra just det, visa vägen från nyanländ till nyanställd inom skola, vård och omsorg. SKL har skapat webbplatsen tillsammans med facken. Innehållet visar bland annat hur processen ser ut för att få svensk legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal samt lärare och förskollärare. Det finns även tips och stöd som kan vara nyttiga i rekrytering av nyanlända, till exempel praktik och handledning och språkutveckling på arbetsplatsen.

– Vi har inte råd att gå miste om kompetens i det läge som nu råder. För oss är det en nödvändighet att se till att det finns vägar in till välfärdsjobben för den som kommer med en utländsk utbildning som vi behöver, understryker Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Alla har varsin viktig pusselbit
Vägen till jobb för nyanlända är, som många vet, ganska snårig, det är inget att sticka under stol med. Flertalet aktörer – som kommunen, Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, universitet eller högskola och enskilda arbetsgivare – är med stor säkerhet inblandade i processen. Därför anser SKL och de övriga initiativtagarna bakom Vägen till jobben att det är av stor vikt att informera om hur vägen ser ut och vilka moment som krävs för att nå hela vägen fram.

– Det är viktigt för arbetsgivarna  att se hela kedjan och kunna vara strategiska i hur de samverkar med andra aktörer, hur de erbjuder praktik och genomför andra insatser. 

Lyckade exempel visar vägen
Webbplatsen Vägen till jobben ger inte bara en bild av den resa som utlandsutbildade har framför sig, sajten är också ett stöd vid rekrytering och handledning. Här hittar du också lyckade exempel, bland annat på arbetsgivare som genom egna initiativ har snabbat på legitimationsprocessen.

– Region Örebro är ett bra exempel på detta, säger Agneta Jöhnk. De har tagit fram en kurs som kombinerar vårdinriktad svenska och en introduktion till svensk sjukvård.

– Vi kom på att vårt kliniska träningscentrum har fina lokaler och tänkte att det skulle vara häftigt om gruppen kunde läsa svenska där, säger Helena Svensson, HR-strateg i Region Örebro län. Men det sa chefen där först nej till eftersom det inte stämde med uppdraget för KTC, som är en klinisk träningsmiljö. Lösningen blev något av en social innovation har det visat sig. Deltagarna är tre dagar i veckan på KTC där språklärare lägger upp studier och praktiska övningar tillsammans med personalen på KTC. Till det kommer praktik två dagar i veckan.

Förhoppningen från SKL:s sida är nu att arbetsgivare i skola, vård och omsorg ska dra nytta av webbplatsen Vägen till jobben i sitt arbete med kompetensförsörjning. 

– Vi hoppas att de ska inspireras och bidra till att den som kommer med utländsk kompetens ska kunna och vilja jobba i välfärden, avslutar Agneta Jöhnk

Vill du veta mer om vad som krävs för att gå från nyanländ till nyanställd inom vård, skola och omsorg? Läs mer här!

Fakta
Vägen till jobben

Vägen till jobben är en satsning för att främja och underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända eller utlandsutbildade utanför EU och EES som kommer med utbildning och erfarenhet som behövs i välfärden. 

Webbplatsen är framtagen av SKL tillsammans med de åtta fackförbunden Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Sveriges läkarförbund, Vision, Vårdförbundet samt förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen. Arbetet har finansierats med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.

Syftet med webbplatsen är att ge information och vägledning till arbetsgivare och handledare i kommuner och regioner. Den vänder sig även till personer med utländsk utbildning och andra som vill veta mer om vägen till jobben inom skola, vård och omsorg.

Läs mer på vagentilljobben.se

 

Hela den här sidan är en annons från Vägen till jobben.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.

Publicerad: 3 juni 2019 kl 11:55
Uppdaterad: 12 september 2019 kl 13:10

Skribent

David Stark