Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Dagens Samhälle Jobb & Karriär

Tre saker som utmärker våra jobbkandidater

Vad tittar våra jobbkandidater efter? Vad värdesätts och hur lojala är de? Vi har grävt i Poolias kompetensindikator och summerat tendenserna.

Publicerad: 7 april 2021, 19:24


Jämfört med tidigare i år söker dubbelt så många jobb inom IT-sektorn. Det visar Poolias årliga kompetensindikator. Foto: Unsplash

I över 10 år har bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia undersökt förhållandena mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän, såväl inom offentlig som privat sektor. Resultatet, som summeras i en kompetensindikator, baseras på intervjuer med 400 HR-chefer och över 1 500 tjänstemän.

Den senaste undersökningen, som släpptes 2018 och baseras på intervjuer gjorda under 2017, visar att det är en fortsatt lukrativ marknad för kandidater. 

– Därför är det viktigare än någonsin för arbetsgivare att verkligen hitta rätt med sina annonser. Här ger framför allt de digitala kanalerna oss möjlighet att sprida annonseringen, testa olika målgrupper och kanaler och sedan göra utvärderingar och optimera, säger Sara Lundblad på Dagens Samhälle Karriär, den ledande platsannonskanalen för chefer och kvalificerade medarbetare inom offentlig sektor.

Så vad är det som kännetecknar dagens kandidater? Här följer en summering i tre punkter.

1. Bra chefer är allra viktigast – än så länge

När Poolia bad arbetstagare att rangordna de argument de värdesätter när de söker jobb hamnade cheferna i topp. Hela 50 procent svarade att ”Bra chefer” är ”mycket viktigt”. Strax därefter hamnar ”Utvecklande arbetsuppgifter”.

På sikt kan vi dock med stor sannolikhet se en förändring här. Båda argumenten är högt skattade i alla ålderskategorier, men yngre tenderar att värdesätta utvecklingsmöjligheterna lite mer samtidigt som äldre håller hårdare i chefsargumentet.

Bland de argument som kan kopplas mer till själva organisationen än till tjänsten finns det en överlägsen vinnare. Arbetstagare från 50 till 60 år menar i 71 procent av fallen att ”sunda värderingar” är ”mycket viktigt” eller ”viktigt”. Bland yngre arbetstagare anser 61 procent samma sak.

2. De rör på sig – en hel del

Var femte person kommer aktivt söka nytt jobb inom de kommande sex månaderna och ju längre ner i åldrarna man går desto större är rörligheten. Arbetstagare upp till och med 34 år har i 24 procent av fallen planer på att söka nytt jobb inom tidsperioden. Allra rörligast är man förstås i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Helt logiskt är det också många som upplever att det finns en god tillgång på lediga tjänster. Hälften av de tillfrågade uppfattar utbudet som ganska eller mycket gott – en rejäl ökning mot tidigare år. Så sent som 2015 ansåg 37 procent samma sak.

Hur man upplever arbetsmarknaden skiljer sig markant mellan könen. 57 procent av de tillfrågade männen ser positivt på utbudet. Motsvarande svar ges av 41 procent av kvinnorna.

3. Många är ingenjörer – och det behövs!

Att kvinnorna ser mer negativt på arbetsmarknaden förklaras delvis av att könet är överrepresenterat inom administrativa tjänster. 25 procent av de tillfrågade kvinnorna i offentlig sektor söker jobb inom just administration. Endast 12 procent av de tillfrågade arbetsgivarna planerar att rekrytera eller hyra in tjänstemän inom området. Just administrativa tjänster finns det dock, tillsammans med HR-personal och jurister, mer utrymme för i offentlig än privat sektor.

Störst behov är det dock av ingenjörer och det är också det som de flesta arbetssökande letar efter. Dock kan man se en boom när det kommer till IT-området. 20 procent av de arbetssökande tillhör IT-sidan, vilket är en dubblering jämfört med året innan.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå ut till rätt kandidater via Dagens Samhälles kanaler och hur vi kan målgruppsstyra platsannonser via sociala medier? Kontakta Sara Lundblad på dsplats@informa.se eller ring 08-34 03 04. 

Fakta: Ledande kanal för platsannonsering 
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Tidningen har 60 000 läsare varje vecka, sajten 70 000 unika besök och i sociala medier når vi över 100 000 konton. Det gör Dagens Samhälle till den ledande platsannonskanalen för chefer och kvalificerade medarbetare med erfarenhet av politiskt styrd verksamhet.

Läs mer

Texten är en annons från Dagens Samhälle Jobb & Karriär